Komatsu potřebu bagr
2:45

Building Information Modeling (BIM) z pohledu výrobce stavebních materiálů

Informační technologie se v dnešní době neustále rozvíjejí a neúprosně pronikají i do oblastí, kde bychom to ještě před pár lety vůbec nečekali. Aktuálně je jedním z nejčastěji používaných termínů ve stavebnictví slovo BIM. Zatím se tato zkratka používá především ve spojení se samotným projektováním a 3D modelováním budov, ale v dnešní době se do tohoto komplexního procesu předávání informací zapojují i někteří výrobci stavebních materiálů. Příkladem výrobce, jenž dbá na dostupnost a kvalitu informací o svých výrobcích, je společnost Wienerberger, která je již nyní připravená na zlomový rok 2022, kdy všechny nadlimitní zakázky budou muset být zpracovány metodou BIM. Jakým způsobem může výrobce pomocí využití 3D projekčního software a BIM usnadnit vyhledávání vhodných řešení a vkládání dat do projektů v následujícím textu popisuje Ing. Jiří Dobiáš, Ph.D., vedoucí produktového managementu společnosti Wienerberger.

Co je to vlastně BIM

BIM je akronym pro Building Information Modeling nebo také – možná výstižnější pro účely tohoto článku – Building Information Management. BIM je digitální reprezentace konstrukčních a funkčních vlastností budovy. Zároveň se jedná o sdílený vědomostní zdroj informací týkajících se určité stavby, který poskytuje spolehlivý základ pro rozhodování během celého životního cyklu – od nejrannějšího koncepčního řešení až po demolici a odstranění. Podstatou BIMu je proces, který se soustředí na vytvoření koherentního systému informačního modelu, jenž zastupuje množství jednotlivých výkresů. BIM není specificky použitelný pouze pro stavebnictví. Možnost vytvoření koherentního modelu, který obsahuje veškeré informační toky o projektu, umožňuje snižovat náklady spojené s vícepracemi a omyly spojenými s nedostatečnou výměnou informací. Pro správnou implementaci BIMu do stavebnictví není možné pouze změnit používaný projekční software. Je nutné dohlédnout na zapojení všech zúčastněných stran a jejich procesů. Pokud bude chybět jediný informační zdroj (například určitý dodavatel profesí) opět dojde k obvyklým omylům. BIM je zcela nový systém, který vyžaduje, aby se všichni profesionálové stavebního průmyslu naučili moderní způsoby předávaní a pracovaní s informacemi.

Důležitost písmene I v akronymu BIM z pohledu výrobce

Podstata BIMu spočívá ve vytvoření dostatečně velikého souboru dat a to již v raných fázích projektu. Dle požadované úrovně podrobnosti je nutné nejen přidat atributy, jako je například rozměr produktu, cena, barva a nebo jeho tepelná vodivost. Pokud je kvalita produktových dat a práce v této úvodní fázi opomenuta, dají se očekávat dnes standardní problémy projektu a výstavby, čímž pak celá filozofie BIMu ztrácí smysl. Výrobce stavebních materiálů hraje v této fázi klíčovou roli, jelikož jeho data rozhodují o kvalitě návrhu a celkové efektivitě BIM procesu. Data musí být předána ve strukturované formě, rychle a správně. Na trhu existuje celá řada možností, jak získat produktová data. Existuje i celá řada odlišných standardů a formátů, což projektovému týmu komplikuje situaci. Řešením je strukturovaná databáze výrobců stavebních materiálů, umožňující předávání dat v požadovaných formátech. Příkladem může být společnost Wienerberger, která se zaměřuje na garanci kvality informací pro své produktové značky Porotherm, Tondach, Terca nebo Penter. Cílem není tlačit projekční týmy do konkrétních datových standardů, ale nabídnout takové řešení, které bude efektivní pro daný projekt. Důležitou roli hraje i stupeň detailu, ve kterém je informace požadována (je rozdíl mezi studií a dokumentací pro provedení stavby), nebo stupeň vyspělosti použitého BIM modelu.

Úrovně vyspělosti BIM procesu

Zdroj: Connaughton, J.(2012): Getting the Most Out of BIM: A Guide For Clients. London, Davis Langdon, 2012.

Implementace BIMu

Abychom byli schopni popsat postup implementace BIMu a jeho současnou podobu, je nutné celý proces rozdělit do několika fází vyspělosti. V první řadě se jedná o stupeň výměny dat. Na jedné straně stojí pouze výkresová dokumentace obsahující základní informace ohledně prostorové orientace. Na druhé straně stojí plně integrovaný standard pro efektivní výměnu dat a informací. Další fáze vyspělosti udávají stupeň vývoje BIMu. V tomto směru hovoříme o velmi nízké úrovni implementace BIMu až po velmi vysokou implementační úroveň. Grafickou představou může být graf na obrázku níže.

Z obrázku je patrné, že vývoj BIMu můžeme rozdělit do 3 úrovní. V nulté úrovní hovoříme o nízké technologické sofistikovanosti a zároveň o nevyspělém stádiu. První úroveň již zachází s 2D a 3D CAD modely, čímž se míra vyspělosti a technické vybavenosti zvedá. Přelom nastává na hranici první a druhé úrovně. Druhá úroveň již pracuje s informačním modelem, čímž se úroveň BIMu posouvá na hranici, kdy je již možné dosáhnout synergického efektu kombinovaných informačních toků. Poslední třetí úroveň již zachází s jediným projektovým modelem a standardem pro výměnu dat. V této úrovni je již míra benefitu výrazná a přináší významnou hodnotu za peníze investované do složitějších technologických a technokratických procesů.

Závěr

Moderní výpočetní technika a inovované procesy přispěly k zavádění BIMu nejen do stavebnictví. Propojení výrobců stavebních materiálů a jejich řešením s moderně koncipovaným informačním systémem dokáže přinést pozitivní výsledky nejen v rámci výstavbové fáze, ale i v rámci samotného provozu. Pokud jsou tedy konkrétní (a ověřená) produktová data zapojena již v rané fázi výstavbového procesu, je možné efektivněji navrhnout fungující celek, který pak přímo ovlivní například spotřeby energií nebo kvalitu vnitřního prostředí.

Kontakt:

Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice

Tel.: +420 383 826 111

Zákaznická linka: 844 111 123

E-mail:info@wienerberger.cz

www.wienerberger.cz

Text: Ing. Jiří Dobiáš, Ph.D., Wienerberger s.r.o., foto: Wienerberger s.r.o.