Komatsu potřebu bagr

Brno zrekonstruuje železniční podjezdy v Chrlicích za 128 milionů

Brno 21. března (ČTK) - Brno plánuje rekonstrukci železničních podjezdů v městské části Chrlice. Novinářům to řekl primátorův náměstek Matěj Hollan (Žít Brno). Jde o mosty v ulicích Roviny a Obilní. Odhadované náklady jsou 128 milionů korun. Podle Hollana současné parametry nevyhovují a limitují kamionovou dopravu i zemědělskou techniku.

Radní schválili investiční záměr rekonstrukce obou mostů tak, aby bylo možné zahloubit a rozšířit komunikaci. Rekonstrukce se uskuteční tak, aby komunikace ulice Roviny splňovala budoucí požadavky na odklon průmyslové dopravy z centra Chrlic do průmyslových areálů kolem Obilní ulice. "Nejzávažnější dopravní závadou na této spojnici je podjezd pod železniční tratí, jehož směrové, výškové i šířkové uspořádání jsou nevyhovující a pro kamionovou dopravu a zemědělskou techniku značně limitující," uvedl Hollan.

Podle něj také zaústění plánované spojovací komunikace ulic Obilní a Roviny, které má procházet podjezdem pod železniční vlečkou, je z hlediska odbočení nevyužitelné.

Práce budou ve dvou etapách. První bude přestavba mostu přes ulici Roviny. Počítá se s tím, že most i spodní stavba se navrhnou tak, aby bylo možné provést rozšíření železniční tratě z jedné na dvě koleje a aby se zabránilo budoucím nákladným železničním výlukám. Druhá etapa zahrnuje přestavbu mostu přes Obilní ulici a přestavbu související komunikace. Most bude navržený na minimální parametry pro dvoupruhovou vozovku s podjezdnou výškou i pro nákladní dopravu.

Ulice Roviny slouží jako součást jižního obchvatu Chrlic a spolu s dalšími komunikacemi spojuje silnici I/52 směrem na Mikulov, dálnici D2 směrem na Bratislavu a silnici II/380 směrem na Hodonín. Zajišťuje přímé napojení průmyslových areálů přiléhajících k ulici Tovární.