husqvarna

Brno chystá protipovodňová opatření v okolí vodních toků

Brno 16. května (ČTK) - Brněnská radnice s Povodím Moravy připravují protipovodňová opatření na vodních tocích ve městě. Vedení radnice zároveň chce zachovat ekologickou funkci vodních toků, voda by se měla stát součástí veřejného prostranství a života obyvatel města, řekli dnes zástupci radnice novinářům.

Nejdříve se mají proměnit svratecké břehy od Riviéry až po viadukt u Uhelné ulice. K cyklostezce do roku 2022 přibudou promenády, stromořadí i galerie pro cukrárny, vinárny a kafeterie. Úpravy čekají také Svitavu od jezu Radlas až po Maloměřický most na Dolnopolní. Podél toku budou takzvané bermy, tedy zatravněné protipovodňové parky.

Kromě toho čeká proměna také jezy, budou postaveny zdi, které před vodou ochrání okolní zástavbu - například i plánovanou čtvrť Nová Zbrojovka. Svitavský náhon neboli Starou Ponávku čekají ve vybraných úsecích revitalizace, zpřístupnění břehů, doplnění cyklostezek a vytvoření pobytových míst.

Součástí opatření je i povodňová a migrační optimalizace jezů, kterou na základě memoranda s městem připravuje státní podnik Povodí Moravy. "Nejprve je v případě těchto projektů samozřejmě nutné vyřešit majetkoprávní přípravu. Nyní se začíná připravovat dokumentace pro rekonstrukci jezů na řece Svitavě v úseku od jezu Radlas až po Franzův jez," uvedl náměstek brněnského primátora Martin Ander (Zelení).

Hlavním cílem je snížení pevných přelivných hran jezů, které jsou nyní buď pevné, nebo částečně pohyblivé s vysokou pevnou konstrukcí. Na jezech je navrženo snížení pevné přelivné hrany minimálně o metr a nahrazení této výšky moderní pohyblivou hradící konstrukcí, která bude zajišťovat současnou provozní hladinu. Zároveň pak za povodně umožní vyhrazení celého průtočného profilu sklopením do dna řeky. "Součástí rekonstrukce jezů je také jejich zprůchodnění pro ryby a výstavba propustí pro vodáky. Svratka a Svitava tak budou mnohem atraktivnější pro rekreaci a volnočasové vyžití," uvedl Ander.

Brnem protékají dva hlavní toky, jde o Svratku a Svitavu, jejichž soutok je na jihu města mimo městskou zástavbu. Řada míst je oproti minulosti už přístupná díky síti cyklostezek. Podle některých kritiků ale chybí bližší kontakt s řekou. Po vyčištění Brněnské přehrady už ho mají lidé například v Jundrově, kde radnice před časem zřídila molo a upravila prostor pro koupání.