husqvarna

PropTech aplikace PlanRadar rozšiřuje svou platformu o podporu digitální integrace

Praha, 12. dubna 2022 - PlanRadar, jedna z předních evropských digitálních platforem pro řízení a správu realitních projektů (tzv. PropTech z anglických slov property & technology), posílila své integrační schopnosti prostřednictvím uvedení PlanRadar Connect. Ten zdokonalí přenos dat mezi různými technologickými řešeními, když svým uživatelům umožní bezproblémovou synchronizaci s jinými aplikacemi, a to bez nutnosti složitého kódování. Vytvořen byl s přispěním Workato, přední platformy pro firmy zaměřené na automatizaci procesů.

„Nacházíme se v digitálním věku, ve kterém se stavební průmysl neustále vyvíjí. Efektivní způsob automatizace pracovních procesů se stal jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících rychlost dokončování nových projektů i jejich ziskovost. A právě proto jsme PlanRadar Connect vytvořili,” říká Ibrahim Imam, spoluzakladatel a výkonný spoluředitel společnosti PlanRadar, a dodává: „Chceme zlepšit schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat a odstranit překážky v podobě nekompatibilit, které přicházejí s používáním většího množství softwarů. Některá data kvůli tomu mohou být nesourodá anebo hrozí vznik duplicit, což samozřejmě přidělává práci. Tím, že jsme vytvořili snadný způsob propojení stávajících technologií, mohou společnosti pracovat ještě lépe a s přesnějšími daty. Obecně přístup vzájemného propojování je něco, o co by měl celý realitní sektor usilovat.”

Práce s aplikací PlanRadar je naprosto intuitivní a umožňuje vytvářet, komentovat a sdílet informace o budově online, tzn. v reálném čase. Uživatel si v ní může zobrazit model stavby nebo třeba jednotlivé podlaží či místnost v jakékoliv možné podobě, která je k dispozici – ať už jde o schéma, 3D model nebo třeba BIM model. Následně v místě, které vyžaduje pozornost ostatních, připne svou poznámku anebo někomu zadá úkol k dopracování. A to ve formě hlasového záznamu, textu či obrázku. Všichni zúčastnění tak vidí, co je potřeba udělat, kdo to má na starosti a kdy to má být hotové. Ti, kterých se to týká, samozřejmě mohou reagovat nebo jen později informovat o dokončení úkolu.

Zmiňované vylepšení svým uživatelům z řad realitních profesionálů (developerů, projektových manažerů, stavbyvedoucích, architektů, správců budov aj.) přinese ještě větší flexibilitu: umožní jim pokračovat ve využívání stávajících softwarů i nastavených pracovních procesech takovým způsobem, aby zároveň nepřišli o žádnou z funkcionalit, které aplikace PlanRadar nabízí. To povede k vyšší přesnosti, efektivitě práce i úspoře času. Navíc v prostředí, kde je sdílení informací zásadní pro úspěch projektů, může PlanRadar Connect podpořit lepší úroveň komunikace a spolupráce mezi týmy a vytvořit tak přesnou auditní stopu o veškerých rozhodovacích procesech.

Společnost PlanRadar získala počátkem roku od investorů (v investičním kole série B) celkem 69 milionů dolarů na další expanzi a technologický pokrok. Jejím záměrem je podpořit vlastní výzkum a vývoj, přičemž chce financovat nové technologické centrum a specializovaný tým na inovace, který bude mít mimo jiné na starosti právě schopnost různých softwarů a programů rychle a účinně spolupracovat.

Nová funkce rozšíří stávající API (z anglického Application Programming Interface neboli rozhraní pro programování aplikací), což umožní rychlejší a snadnější propojení s více než dvěma stovkami existujících softwarů jako je Outlook, Dropbox, Jira, SAP a Microsoft Dynamics.

 „Spolu s tím, jak se stavební průmysl snaží maximalizovat efektivitu, vidíme rostoucí poptávku po plně automatizovaných pracovních postupech, které propojí týmy v kanceláři s pracovníky v terénu, a to v každé fázi životního cyklu nemovitosti. PlanRadar Connect je skvělým příkladem platformy Workato s potřebou minimálního anebo žádného kódování, která každému umožňuje snadno a rychle vytvářet vlastní automatizované postupy za účelem předávání důležitých infromací o projektu a sdílení dat mezi PlanRadarem a více než 200 dalšími významnými aplikacemi,” komentuje Gautham Viswanathan, produktový ředitel ve společnosti Workato.

Ibrahim Imam uzavírá: „Toto je pouze jeden z řady plánovaných kroků, které v neustálém vývoji našeho software plánujeme. Ten v současnosti denně používá 100 000 realitních profesionálů ve více než 60 zemích světa. Již nyní se těšíme na pozitivní zpětnou vazbu od našich zákazníků, jakmile začnou PlanRadar Connect postupně využívat.“

Pro více informací o PlanRadar Connect navštivte: www.planradar.com/connect

O PlanRadaru
PlanRadar je softwarové řešení pro stavební a realitní profesionály fungující na bázi SaaS (z anglického Software as a Service neboli „software jako služba“). Svým uživatelům umožňuje připojit se na dálku ke cloudové aplikaci a používat ji odkudkoliv přes internet. Využít ji lze pro stavební dokumentaci a dozor na stavbě, řízení závad a úkolů, při předávání projektů, jejich následnou správu a údržbu atd. Prostřednictvím webové aplikace vhodné pro všechny prohlížeče a všechny typy chytrých telefonů a tabletů (iOS, Android a Windows) je možné sledovat, zaznamenávat a sdílet se svým týmem jakýkoli druh informací prostřednictvím digitálních stavebních plánů nebo BIM modelu. Digitalizace pracovního postupu zlepšuje spolupráci mezi všemi účastníky stavebního procesu, snižuje chybovost a šetří čas: zákazníci PlanRadaru hlásí úsporu až 7 pracovních hodin týdně. Společnost se sídlem ve Vídni v Rakousku a obchodním zastoupením v České republice umožňuje více než 14 500 profesionálům z více než 60 zemí sledovat, připojovat se a řešit stavební a realitní projekty po celém světě. Více o společnosti naleznete na www.planradar.com/cs/.