Komatsu potřebu bagr

Rekonstrukce a přestavba pavilonu Z v Českých Budějovicích nabídne otevřený multifunkční prostor

Areál Výstaviště České Budějovice prochází proměnou. Rekonstrukce se dočkal pavilon Z pocházející ze 70. let 20. století. Stavební práce začaly na začátku roku 2021. Původní hmotová kompozice architektury, založena na třech zvyšujících se kvádrech je základním principem, který byl ale postupem času potlačen a znepřehledněn. Návrh obnovy pavilonu od studia A8000 jej znovu navrací, jasně definuje a dále rozvíjí.

Inspirací pro rekonstrukci je rostlinný motiv procesu šlechtění bonsaje, při kterém se od základní stavby rostliny vždy odstřihuje pečlivě vybraná část právě tak, aby se dosáhlo nového vzdušného a originálního vzhledu. Stejný osud čeká pavilon Z. Část pavilonu bude odstrojena, odhalena bude jeho konstrukční podstata.

„Rozhodnutí objekt rekonstruovat místo možné demolice bylo výsledkem mnoha faktorů. V první řadě byl rozhodující kvalitní architektonický koncept pavilonu. Trojice kvádrů gradujícího objemu nám přišla zajímavá a chtěli jsme ho zachovat a dále s tímto principem pracovat. Lidská stránka a respekt k původnímu autorovi je rovněž nezanedbatelnou součástí rozhodování. Pavilon je na výstavišti od sedmdesátých let za tu dobu má svou historii, a je nedílnou a jedinečnou součástí její historie – při demolici by místo ztratilo svůj genius loci,“ říká Daniel Jeništa z ateliéru A8000.

Největší předností návrhu je celková vzdušnost a střídmost. Nové uspořádání rozděluje prostor na uzavřenou pravou část a velkorysou levou, pojatou maximálně volně a vzdušně, pouze s předěleným systémem závěsů. Veškeré potřebné technologie a zázemí jsou zakomponovány do jednoho modulu tak, aby zbytek prostoru mohl dýchat. Ubrána je barevnost i materiálové spektrum. Jednoznačně vyniká čistota nové formy. Výrazový minimalismus podtrhuje i exteriérová copilitová prosklená stěna.

„Exteriér pavilonu se však oproti stavu před rekonstrukcí změní poměrně zásadně. Dostane zcela novou bílou fasádu a bílou střechu – tak aby se pohledově sjednotil. Doplní ji soudobé zasklení strukturální fasádou v kombinaci s původním materiálem profilovaného vrstevnatého skla přírodní barevnosti – tedy odstín zeleného „lahvového“ skla,“ dodává Jeništa.

Výstavní pavilon se promění v multifunkční společenské centrum 21. století. Nabídne hlavní sál s kapacitou 800 míst pro sezení či 1200 pro stání, výstavní prostor, zázemí pro pořádání konferencí, maturitních plesů a dalších eventových akcí. Pavilon by měl žít celoročním programem. Jedná se o největší investici Výstaviště České Budějovice za posledních 10 let. Celkově vyjde rekonstrukce na více než 135 milionů korun. Pavilon Z by se měl otevřít během agrosalonu Země živitelka na konci srpna 2021.

Architekt: A8000 
Klient: Výstaviště České Budějovice, a.s.
Doba dokončení: červenec 2021

www.a8000.cz