Komatsu potřebu bagr

První etapa revitalizace pardubické nemocnice je dokončena, v multioborovém pavilonu od architektů z Heliky ošetří první pacienty

Multioborový pavilon, jehož výstavbou byl zahájen ambiciózní projekt revitalizace areálu pardubické nemocnice, poskytne zázemí pro provozy stomatologie, stomatochirurgie, obličejové chirurgie a pro plicní a infekční oddělení. Pavilon navrhla a vyprojektovala společnost HELIKA, která se na zdravotnické stavby specializuje a která pro Pardubický kraj zpracovala komplexní plán revitalizace nemocnice. Investiční náklady stavby ve výši 133 milionů Kč a náklady na vybavení 56 milionů Kč jsou z velké části kryty z evropských zdrojů.

 

Výstavba multioborového pavilonu začala v dubnu roku 2013, v těchto dnech v nových prostorách lékaři ošetří první pacienty. Budova o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží stojí v místě bývalé lékárny a navazuje na zrekonstruovaný objekt onkologie.

 

V podzemním a v prvním nadzemním podlaží jsou umístěny provozy stomatologie, stomatochirurgie, čelistní a obličejové chirurgie. Na ambulantní část navazují operační sály a dospávací pokoje, na kterých je zajišťována bezprostřední pooperační péče. Kromě příjemného moderního prostředí přispívá ke komfortu pacientů i lékařského personálu skutečnost, že kompletní ošetření probíhá v jedné budově. Součástí oddělení je i zubní rentgenové pracoviště, pacienti už tedy nebudou muset docházet do jiné budovy ani kvůli snímkům.

 

Ve druhém, třetím a čtvrtém nadzemním podlaží jsou umístěna oddělení plicní a infekční. Každé podlaží disponuje ambulantní částí a lůžkovou částí o kapacitě 27 lůžek, plicní oddělení je vedle běžných pokojů vybaveno i speciálním izolovaným.

 

„Pavilon je koncipován jako multifunkční, lze jej tedy adaptovat na potřeby různých specializovaných provozů, což je obrovskou výhodou z hlediska realizace dalších etap revitalizace areálu,“ vysvětluje Ing. arch. Jan Žlábek, autor architektonického návrhu budovy a strategického plánu rozvoje areálu nemocnice. Výstavba multioborového pavilonu je prvním krokem rozsáhlé obnovy, kterou dlouhá léta zanedbávaná nemocnice nezbytně potřebuje. Některé části komplexu by měly projít rekonstrukcí, plánuje se i nová výstavba, a to jak ve zdravotnické, tak v hospodářské části.

www.helika.cz