Komatsu potřebu bagr

Čtvrtstoletí vývoje a dodávek tlakových kanalizací

Společnost PRESSKAN system, a.s. již více než 25 let dodává na trh pod chráněnou značkou PRESSKAN® systémy tlakové kanalizace, které si sama vyvíjí i vyrábí. Ryze tuzemská firma dokonale zná české prostředí, má vlastní servisní i technické oddělení a realizuje kompletní tlakové kanalizace včetně hydraulického výpočtu nebo montáže. To vše jí umožňuje vytvářet přesně taková řešení, jaká zákazníci potřebují. O historii firmy, aktuálních novinkách i plánech do budoucna jsme si povídali s jejím statutárním ředitelem a předsedou správní rady Ing. Robertem Nevrlým.

Jaké byly začátky firmy?

Proč jste se zaměřili na tlakovou kanalizaci? Přečerpávání splaškových vod u nás fungovalo již dlouho. Ale až v  roce 1993 přišel jedinečný koncept pospojovat čerpací šachty do uceleného systému, který dokáže splašky dotlačit několik kilometrů daleko až k  čistírně odpadních vod. Získali jsme zahraniční know-how, maďarskou licenci amerického patentu. Byla to doba, kdy tady chyběly jakékoliv normy. I my jsme je pomáhali zavádět, aby úřady tlakovou kanalizaci akceptovaly jako plnohodnotnou alternativu gravitační kanalizace. Postupně jsme si většinu součástí sami zdokonalili nebo vyvinuli zcela nové tak, aby byl systém funkční, jednoduchý, lehce upravitelný a  s  dlouhou životností. Kromě několika elektrokomponentů do ovládacích automatik jsme si teď všechno schopni vyrobit sami. Kompletace a opracování hlavních částí děláme v našem areálu.

Kdo byli vaši první zákazníci?

Našimi hlavními odběrateli jsou od začátku především města a obce. Zpočátku se naše služby týkaly hlavně areálů umístěných za městem, kam bylo potřeba dotáhnout kanalizaci. Dále jsme se věnovali rodinným domům, které stály v uličkách, kam gravitační kanalizace nedosáhla. Opravdu největší rozmach tlakové kanalizace odstartoval po povodních na Moravě v roce 1997.

Proč?

Oblast Litovelského Pomoraví byla v té době úplně pod vodou a vláda tenkrát nabídla obcím finanční pomoc na vybudování kanalizací. Ale problém byl v  tom, že obce v  této oblasti leží na rovině, je tam vysoká spodní voda, takže vyspádovat zde gravitační kanalizaci není možné. Nemůžete jít do hloubky čtyř metrů. Proto se zvolil systém tlakové kanalizace, který vede přibližně 1,20 metru pod povrchem v nezámrzné hloubce. Tlakovou kanalizaci můžete vést nahoru, dolů, doprava, doleva, jednoduše se vyhnete všemu.

Můžete shrnout výhody tlakové kanalizace?

Nejlepším systémem odvedení splašků zůstává gravitační kanalizace, ale jsou místa, kde prostě nejde udělat - jsou tam skály, tekuté písky, bažiny, vysoká spodní voda, poddolovaná území. Nebo je gravitační kanalizace ekonomicky nesmírně nevýhodná. Typickým příkladem jsou menší obce, které potřebují odkanalizovat, ale nemají na to peníze. Projektant vyprojektuje obci s  300 obyvateli gravitační kanalizaci za 60 milionů korun, ale s tlakovou uspoří 40 až 50 procent. Výhodou je, že spoustu řadů tlakové kanalizace lze udělat bezvýkopovou technologií, takže nerozkopete celou vesnici. Komunikace zůstávají zcela netknuté nebo se do nich zasáhne jen minimálně. Je to rychlé, efektivní, v obci to téměř nepoznají, pokud pomineme jámu pro šachtu vykopanou u domu.

A jaké jsou nevýhody?

Zadržení splaškových vod v systému. Spláchnete a čekáte, až nastoupá hladina v čerpací jímce do určité výše a po sepnutí čidla se vyčerpá do systému, ve kterém se pak posouvá dál. Charakteristika vod, které jdou do čistírny, je úplně jiná než u  gravitační. Ale snažíme se na tom hodně pracovat. Vymýšlíme konstrukční řešení, aby se vody při sepnutí více promíchaly a provzdušnily a to automaticky v časovém intervalu. Moderní čistírny si už ale umí s vodu z tlakovky poradit. Další přirozenou nevýhodou je, že máte u každé nemovitosti čerpadlo s danou životností, statisticky k výměně čerpadla dochází po 12 až 15 letech, jeho hydraulické části zhruba po 6 letech. Na druhou stranu spotřeba energie je v zásadě minimální; přibližně 100 korun ročně na člověka.

Vy máte vlastní servisní tým, že?

Především tím se odlišujeme od konkurence. Naši servisáci nejsou externisté. Jsou schopní zasáhnout do 24 hodin, a to včetně svátků. Zákazník má tedy jistotu, že když je v  nesnázích, přijedeme a  budeme situaci řešit. Některým problémům se snažíme předcházet. Například navrhujeme, aby potrubí bylo spíše užší než širší. Užší průměr zajišťuje vysokou rychlost průtoku, čímž dochází k samočistícímu efektu a potrubí se nemá jak zanést

Proč?

Oblast Litovelského Pomoraví byla v té době úplně pod vodou a vláda tenkrát nabídla obcím finanční pomoc na vybudování kanalizací. Ale problém byl v  tom, že obce v  této oblasti leží na rovině, je tam vysoká spodní voda, takže vyspádovat zde gravitační kanalizaci není možné. Nemůžete jít do hloubky čtyř metrů. Proto se zvolil systém tlakové kanalizace, který vede přibližně 1,20 metru pod povrchem v nezámrzné hloubce. Tlakovou kanalizaci můžete vést nahoru, dolů, doprava, doleva, jednoduše se vyhnete všemu.

Můžete shrnout výhody tlakové kanalizace?

Nejlepším systémem odvedení splašků zůstává gravitační kanalizace, ale jsou místa, kde prostě nejde udělat - jsou tam skály, tekuté písky, bažiny, vysoká spodní voda, poddolovaná území. Nebo je gravitační kanalizace ekonomicky nesmírně nevýhodná. Typickým příkladem jsou menší obce, které potřebují odkanalizovat, ale nemají na to peníze. Projektant vyprojektuje obci s  300 obyvateli gravitační kanalizaci za 60 milionů korun, ale s tlakovou uspoří 40 až 50 procent. Výhodou je, že spoustu řadů tlakové kanalizace lze udělat bezvýkopovou technologií, takže nerozkopete celou vesnici. Komunikace zůstávají zcela netknuté nebo se do nich zasáhne jen minimálně. Je to rychlé, efektivní, v obci to téměř nepoznají, pokud pomineme jámu pro šachtu vykopanou u domu.

A jaké jsou nevýhody?

Zadržení splaškových vod v systému. Spláchnete a čekáte, až nastoupá hladina v čerpací jímce do určité výše a po sepnutí čidla se vyčerpá do systému, ve kterém se pak posouvá dál. Charakteristika vod, které jdou do čistírny, je úplně jiná než u  gravitační. Ale snažíme se na tom hodně pracovat. Vymýšlíme konstrukční řešení, aby se vody při sepnutí více promíchaly a provzdušnily a to automaticky v časovém intervalu. Moderní čistírny si už ale umí s vodu z tlakovky poradit. Další přirozenou nevýhodou je, že máte u každé nemovitosti čerpadlo s danou životností, statisticky k výměně čerpadla dochází po 12 až 15 letech, jeho hydraulické části zhruba po 6 letech. Na druhou stranu spotřeba energie je v zásadě minimální; přibližně 100 korun ročně na člověka.

Vy máte vlastní servisní tým, že?

Především tím se odlišujeme od konkurence. Naši servisáci nejsou externisté. Jsou schopní zasáhnout do 24 hodin, a to včetně svátků. Zákazník má tedy jistotu, že když je v  nesnázích, přijedeme a  budeme situaci řešit. Některým problémům se snažíme předcházet. Například navrhujeme, aby potrubí bylo spíše užší než širší. Užší průměr zajišťuje vysokou rychlost průtoku, čímž dochází k samočistícímu efektu a potrubí se nemá jak zanést

Kudy se teď ubírá vývoj? Jaké novinky můžete nabídnout?

Poslední dva roky jsme pracovali na vývoji komponentů do ovládací automatiky, který nazýváme chytrá tlakovka. Veškeré šachty jsou mezi sebou rádiově propojené. Jedna z nich je uzlem, který je napojený na internet a předává data na server. Není potřeba SIM karta, takže provoz je za minimální náklady. Také možnosti jsou velké. Můžeme nastavit nátok na čistírnu, kdy pozdržíme večerní špičku a rozložíme ji do více hodin, aby si čistírna mohla lépe se splašky poradit. Systém také můžeme spravovat na dálku a okamžitě tak víme, kdy a kde nastala porucha. Ihned zavoláme zákazníkovi a domluvíme termín opravy.

Jaké jsou zkušenosti s chytrou tlakovkou?

Osvědčila se na menších akcích, takže ji chceme nasadit na větší. Postupně se spouští akce Krchleby – Žáky v okrese Kutná Hora, kde instalujeme necelých 400 komponent, které se napojují do starší tlakové kanalizace. V jeden moment tam může fungovat jen šest šachet, což nešlo udělat jinak než přes naši aplikaci. Softwarový inženýři vymysleli algoritmus, jenž sepne šest šachet, které přitom nesmí blokovat plné šachty. Vypouštění šachet jede podle priorit, absolutní přednost mají školy, školky, hospody. Tam nesmí dojít k přeplnění a ke zdržení. Chytrou tlakovku chceme nabízet masověji, například obcím do stávajících instalací nebo i do zcela nových projektů.

Jaké jsou další vize firmy?

Chceme řešit neodkanalizované vesnice, pořád jich je dost. Máme 25 let zkušeností s tlakovou kanalizací, není se čeho bát. Obce, kde se stavěla před 20 lety, fungují spokojeně dál. Životnost celé technologie je opravdu nadstandardní. Jednou dojdeme do bodu, kdy budou všichni odkanalizovaní, pak se zaměříme na obnovu stávajících, servis a samozřejmě export.

Takže zkusíte prorazit i v zahraničí?

Zahraniční trhy nás lákají. Máme dceřinku v Bratislavě, která zajišťuje montáže a servis na Slovensku. Jeden systém jsme instalovali v srbské vesnici, kde žijí potomci Čechů. Tuto akci financovala Česká rozvojová agentura. V Rusku jsme dostali zakázku příměstských oblastí v okolí Moskvy, ale kvůli sankcím se zbrzdila. Povedlo se nám prodat prvních pár šachet do Norska na odkanalizování rybářských domků. Aktivity máme dále na Balkáně, v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Ukrajině. Oproti zahraniční konkurenci si stojíme cenově i technicky lépe, ale historicky nám chybí větší podpora ze strany státu, tu mají například německé nebo francouzské firmy nesrovnatelně lepší.

Děkujeme za rozhovor