Komatsu potřebu bagr

Stavba obchvatu Krnova míří do závěru

Nová silnice I/57 kolem Krnova dostává finální podobu. Stavba míří do závěru, i když přesnější termín zahájení zkušebního provozu krnovského obchvatu bude teprve oznámen. Pravděpodobné zkušební zprovoznění hlavní trasy a příslušných sjezdů nastane v průběhu září.

Aktuálně pokračuje řada prací zejména dokončovacího charakteru. V Petrovické ulici byla na přelomu července a srpna zahájena pokládka poslední vrstvy asfaltu, asfaltování zahrnovalo rovněž úsek obchvatu mezi ulicí Petrovickou a Hlubčickou. Zhotovitel také dokončí živičné vrstvy k mostu přes Opavici, kudy krátkodobě převede provoz při dokončování obrusných vrstev. Po asfaltování dodavatel začne s dodělávkou dalších prací, zbývá například napojení chodníků a souběžné komunikace s Petrovickou ulicí, kde se s finišem počítá přibližně do měsíce.

Podél hlavní trasy obchvatu rovněž dochází k instalaci svodidel či panelů protihlukových stěn. Na úplném konci brzy otevírané silnice I/57 pak neustává dostavba okružní křižovatky. Ještě v srpnu bude namontováno zábradlí u podchodu v Chomýžské ulici, aby byl oddělen chodník od koryta Ježnického potoka. S finální úpravou přístupových chodníků se počítá až po ukončení pohybu vozidel stavby, termínově práce vychází na říjen. Nejpozději v tomto měsíci dojde také na opravu komunikace u napojení cyklostezky u nemocnice ve směru na Chomýž.

Postup prací v průběhu července zachycuje nové video: https://youtu.be/x9dH5cdd-5U.

Podobné informace najdete v předstihu také na krajském Twitteru ŘSD ČR: https://twitter.com/RSD_Olomoucky, https://twitter.com/RSD_MSlezsky (kliknout nebo adresu zkopírovat do adresního řádku).