husqvarna

Samonivelační technologie zaručí hladký přejezd poklopů bez rázů

Poklopy a vpusti umístěné v jízdním pruhu jsou problémovými místy, se kterými se setkává každá firma pečující o komunikace. Vysoká intenzita dopravy nebo změny v dopravním uspořádání v centrech měst způsobují propadávání poklopů, jehož hlavní příčinou je nesoulad chování šachty a vpusti ve vozovce. Taková místa pak neúměrně zatěžují své okolí a propadlé nebo nízko osazené vpusti jsou rizikem pro provoz a způsobují škody na vozidlech, závěsech či tlumičích kol. Bouchající poklopy nebo vpusti zase obtěžují obyvatele, zejména pak v nočních hodinách. Oprava poklopu stojí energii, čas a prostředky, které můžete díky samonivelační technologii ušetřit a využít jiným způsobem.

Jaká je hlavní výhoda samonivelačních vpustí a poklopů?


Hlavní výhoda se nachází v konstrukci rámů. Rám s širokou přírubou se po uložení stává součástí komunikace, odděleně od šachty a celá vpusť nebo poklop se pak v průběhu střídání ročních období pohybuje s vozovkou. Na rozdíl od systému uložení na skruž nebo betonový prstenec se samonivelační rám se širokou přírubou pokládá do opravené asfaltové vrstvy. Jeho následným zhutněním je vpusť dostatečně zpevněna. Přechod mezi vpustí a rámem je následně ošetřen asfaltovou zálivkou, čímž se zabrání vniknutí vody mezi rám a asfaltovou vrstvu. Vnitřek napojení na šachtu vytíráme hydroizolačním nátěrem, což v důsledku prodlužuje celkovou životnost takovéto opravy. Díky tomuto postupu jsme schopni poskytnout na opravy samonivelační technologií záruku 5 let. Podrobnější informace jsou uvedeny v minulém čísle časopisu.

Podstatnou roli ve funkčnosti systému roznosu sil do okolí hraje kvalitní zapracování poklopu, při kterém jsou živičné vrstvy v okolí poklopu hutněny speciálními nástroji. Přikládáme ukázku námi hutněného okolí poklopu v nové komunikaci, na které je zřetelně vidět přechod mezi napojením asfaltu, který byl hutněn ručně a strojně. Takto zhutněné okolí zajištuje dostatečnou fixaci vpusti nebo poklopu ve vozovce, ta pracuje ve shodě s nimi a drží trvalou niveletu v průběhu teplotních změn v jednotlivých ročních obdobích.

Jsou potřeba speciální technologie a materiály?

Tato technologie vyžaduje speciální přípravky i zkušenosti a pro kvalitní zabudování poklopu je nezbytné pečlivé dodržení technologických postupů. K opravám používáme speciální bednění, které zaručí trvalou niveletu s vozovkou a také speciální hmoty umožňující rychlé uvedení komunikace do provozu.

Jaká je životnost opravy samonivelační technologií?

Velkou roli na životnost opravy má střídání ročních období, které v závislosti na podloží pod komunikací způsobuje výškové změny nivelety vozovky. Velkou zkouškou pro komunikace je zejména zimní období, kdy si střídání teplot a sněhové srážky vybírají svou daň i v okolí poklopu, které za těchto podmínek degraduje a vznikají v něm výtluky. Nejvíce takto trpí silnice nižších tříd. 

Video: https://youtu.be/Dj5Ck4EAflM

Žádné spáry a trhliny mezi poklopem a vozovkou

Řešením tohoto problému je použití výstužného systému do asfaltových vrstev. Výstužné geomříže zabraňují vzniku trhlin na povrchu komunikace, které vznikají právě vlivem teplotních změn a rostoucím dopravním zatížením. Geomříže přenášejí napětí a horizontálně jej rozptylují a tím zabraňují prostupu trhliny na povrch.

Při instalaci používáme produkty GlasGrid® od českého výrobce Saint Gobain ADFORS, který nabízí různé typy geomříží pro aplikaci na hladký i frézovaný povrch. Tyto materiály jsou vyrobeny ze skleněných vláken a opatřeny polymerovým povlakem, který slouží k ochraně proti poškození a k dokonalejšímu spojení vrstev.

Pro aplikaci geomříže u poklopů používáme speciálně připravenou geomříž GlasGrid PM (Patch Manhole) ve tvaru prstence, která je na spodní straně opatřena samolepicí asfaltovou vrstvou umožňující aplikaci na jakýkoliv povrch bez nutnosti další přípravy.

Takto ošetřené okolí poklopu vykazuje až trojnásobné prodloužení životnosti asfaltové vrstvy, což s sebou přináší další úspory nákladů na budoucí opravy. I to je jeden z důvodů, který naši zákazníci umí ocenit a při opravách tuto aplikaci vyžadují.

www.sanipo.cz tel.: 721 975 858, e-mail: hlavacek@sanipo.cz