husqvarna

Nad Šternberkem probíhá oprava propustků silnice I/45

Silnice I/45 bude následující čtyři měsíce místem oprav propustků. Stavby tunelového typu odvádí vodu pod vozovkou a v rámci údržby Správa Olomouc vybrala k rekonstrukci čtyři propustky silnice první třídy vedoucí od Šternberka směrem do Bruntálu a zpět.

Postupná oprava odvodnění proběhne od křižovatky silnic I/46 a I/45 směrem k Dětřichovu nad Bystřicí. Práce potrvají přibližně do konce listopadu letošního roku. Jednotlivá pracoviště budou vymezena přechodným dopravním značením, veškerý provoz povede ve standardně jedním pruhem pro každý směr, kyvadlový režim řízený regulovčíky může nastat pouze ve výjimečných případech potřeby stavby.

Cena oprav byla stanovena na cca 1,5 milionu Kč bez DPH. Řidičům děkujeme za pochopení.

Více informací je k dispozici v předstihu také na krajském Twitteru ŘSD ČR: