husqvarna

Kraj Vysočina vybral Metrostav Infrastructure jako dodavatele obchvatu Jihlavy, část JIH

JIHLAVA, 4. srpna 2021 - Kraj Vysočina potvrdil, že stavbu jižní části obchvatu Jihlavy provede společnost Metrostav Infrastructure. Ta v opakované soutěži vyhrála s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 359 mil. Kč. Po uplynutí lhůty pro podání námitek ze strany ostatních účastníků bude podepsána smlouva. Vítězná firma předpokládá, že stavbu zahájí v říjnu, obchvat zprovozní do 30. 6. 2023 a dokončí do 31.8. 2023.

"Těší nás, že byla potvrzena nabídka kvalitní a rychlé výstavby za výhodnou cenu. Rozhodnutí Kraje Vysočina potvrzuje kvalitu a odbornost našich referencí, kdy disponujeme zkušenostmi, odborným personálem, technikou i know-how pro podobné projekty v oboru liniových staveb. Rozhodnutí navazuje na praxi jiných zadavatelů z dřívější i nedávné doby," podotýká Zdeněk Ludvík, nový předseda představenstva Metrostav Infrastructure.

Předmětem veřejné zakázky „II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH“ je novostavba části jihovýchodního obchvatu Jihlavy, která zahrnuje propojení silnic I/38 (konec stávajícího západního obchvatu Jihlavy) a silnice II/405.

Zadavatel, kterým je Kraj Vysočina, byl nucen v dubnu 2021 první soutěž zrušit z důvodu průtahů v řízení, které způsobilo napadání zakázky ostatními uchazeči. Hrozilo, že nebude možné čerpat finanční dotace, které má zadavatel k dispozici. Druhé výběrové řízení bylo vyhlášeno 21.5. 2021.