Komatsu potřebu bagr

Rozhovor s Ing. Zbyňkem Kalinou, předsedou správní rady Moravia Systems a.s.

Foto: Moravia Systems a.s.

Přečtěte si, jak funguje významný dodavatel průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v České republice a jak se realizuje ve vodárenském odvětví.

Kdo stojí za vznikem společnosti Moravia Systems a jak dlouho firma působí na českém a slovenském trhu?

Moravia Systems je nejstarší společností založenou českým podnikatelem Karlem Komárkem. Byla založena v roce 1992.

Montáž uzavíracích klapek na TVD v JE Temelín

Je pravdou, že tradice vaší společnosti se datuje až do padesátých let minulého století? V čem konkrétně se shodují současné výrobní a obchodní postupy a co je v rámci dnešního know-how naopak nového?

Lze to takto říct, protože společnost převzala výrobní program Armaturky Rohatec, která vznikla jako jeden ze subjektů z privatizace Sigmy Hodonín. Tedy Moravia Systems a.s. navazovala na tradici výroby armatur v tomto regionu.

Kluzné potrubní uložení a pevné body pro předizolované potrubí na horkovodu společnosti Veolia Energie ČR, a.s.
Uzavírací klapky FLW slouží na ČOV Hustopeče a ČOV Lednice již přes 10 let

Vzpomenete si na první významnou zakázku, která z vašeho pohledu posunula společnost mezi elitu ve svém oboru?

Dopředu nás posunovala, a věřím, že i nadále posunovat bude, celá řada zakázek. Abych uvedl alespoň několik příkladů: podpis první smlouvy o exkluzivním zastoupení se společností SIGEVAL nám přinesl mezinárodní uznání, první dodávky na projekty do firmy Duslo a.s., Šaľa a do Iráku nás naučily kompletovat zakázky s objemnými a složitými specifikacemi, zakázka pro Jadernou elektrárnu Temelín „Výměna armatur na úseku TVD“ (technická voda důležitá- pozn. red.) nás posunula do prestižní skupiny dodavatelů pro oblast jaderné energetiky, podpis výhradního zastoupení a absolvování auditu autorizovaného servisu pro regulační armatury Masoneilan a pojistné ventily Consolidated nás posunuly do sféry technicky nejnáročnějších armatur. V poslední době jsme naši způsobilost posunuli také do oblasti výroby potrubního uložení. To nám ve spojení s vlastní projekční a konstrukční kapacitou přineslo nové zákazníky, kterým dodáváme podpěry a závěsy potrubního uložení do elektráren, chemiček a dalších provozů.

Čím zmíněné technicky nejvyspělejší armatury vynikají? Jaké parametry je odlišují od jiných a nakolik se to promítá v jejich ceně?

Mezi nejnáročnější aplikace, které si žádají vysokou kvalitu a úroveň technického řešení, patří zejména vysoké teploty (např. nadkritický blok v elektrárně Ledvice, kdy se pracovní teplota pohybuje kolem 600 °C nebo vysoký podíl nečistot či agresivní pracovní médium. A potom jsou to aplikace, které zajišťují bezpečnost technologií, což se týká pojistných ventilů, anebo jejich správnou a efektivní funkci v případě regulačních armatur. V těchto případech se musíme při dimenzování a seřizování armatur orientovat v dalších technických parametrech jako jsou například regulační rozsah, nebezpečí vzniku kavitace nebo flashingu, tlakový spád, regulační charakteristika. A samozřejmě jde také o nejdražší armatury.

Nožová šoupátka v pavilonu hrochů v pražské ZOO

Vraťme se ještě na moment k prvním zakázkám s objemnými a složitými specifikacemi. Pro naše čtenáře bude jistě inspirativní dozvědět se, jaká úskalí skýtá právě kompletace takto náročných zakázek. S čím jste se tedy museli potýkat zejména právě v začátcích, tzn. ve fázi, kdy jste zakázky s nadstandardními parametry kompletovali jako firma poprvé?

Při kompletaci zakázek pro investiční projekty se musíme naučit číst poměrně rozsáhlé specifikace a technická zadání a naučit se znát odlišnosti požadavků a rizik pro různé oblasti (energetika, rafinerie, vodárenství, chemie apod.). Také obchodní a záruční podmínky jsou často složitější než u běžných objednávek.

Jakým způsobem lze v tak obrovském měřítku vůbec zajistit, aby bylo vše do poslední součástky připraveno podle představ zákazníka? Základem pro úspěšné splnění takové zakázky je otevřená a trvalá komunikace se zákazníkem, maximální možné vyjasnění položek a hledání kompromisních řešení u vzniklých problémů, identifikace rizik v samém počátku a přijetí opatření na jejich eliminaci. V neposlední řadě je to také portfolio profesionálních subdodavatelů a zastoupených firem, které nám specifikace umožňuje zkompletovat. Za důležité považuji také vybavenost a schop nost poskytnout záruční a pozáruční servis i podporu při uvádění armatur do provozu.

7 metrů dlouhý rozvaděč říční vody z Ohře

Z pohledu redakce je zřejmým předpokladem, že výměna armatur v jaderné elektrárně se nese v duchu maximální preciznosti a není zde absolutně žádný prostor pro chyby. Přeci jen, jde o jadernou elektrárnu. Jak se to odrazí ve výkonu práce? Můžete našim čtenářům přiblížit, jak takový proces ve vysoce zabezpečeném prostředí jaderné elektrárny probíhá?

Máte pravdu, tato zakázka nás opravdu prověřila. Museli jsme projít auditem společnosti ČEZ, pracovníci museli absolvovat školení a testy na povolení přístupu do jaderné elektrárny včetně prostor kolem reaktoru. Demontáž starých armatur, dopravu nových armatur na místo, jejich instalaci, seřízení a odzkoušení jsme si museli do detailu připravit. Vyměňovali jsme armatury na přívodu chladící vody pro reaktory. V Temelíně jsou dva reaktory a tři přívody chladící vody. Jeden je záložní a ten jsme modernizovali. Ústav pro jadernou bezpečnost jako přijatelné riziko pro bezpečný provoz jaderné elektrárny vyhodnotil maximální délku pro tuto výměnu armatur 72 hodin. Byla to doba, po jakou bylo povoleno, aby záložní okruh byl mimo provoz. Pokud bychom to nestihli včetně funkčních zkoušek, jeden blok by musel být odstaven. Kromě mediálně nepříjemné situace by byla denní ztráta asi 24 mil. Kč.

Uzavírací klapky pro kalovou koncovku na ČOV Handlová

Moravia Systems je pravděpodobně nejznámějším dodavatelem průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v Česku a na Slovensku. Kdo je typickým zákazníkem Vaší společnosti a kam všude sahá její pole působnosti?

Děkuji za toto oslovení superlativem; vnímám nás daleko skromněji. Naši zákazníci, to je široká paleta průmyslových firem (elektrárny, teplárny, čistírny odpadních vod, rozvody plynu a podzemní zásobníky plynu, rafinerie, chemičky, papírny), montážních společností, velkých inženýrských firem či výrobců zařízení pro energetický, vodárenský, chemický, petrochemický, teplárenský nebo potravinářský průmysl.

Modernizace ovládání hradítek na ČOV Hrboltová
Armatury pro rekonstrukci ČOV Rožňava

V čem myslíte, že spočívá vaše konkurenční výhoda?

Náš tým je profesionální, naši dlouhodobí strategičtí partneři spolehliví a vždy se snažíme hledat pro naše zákazníky optimální technické řešení.

Zaznělo zde slovní spojení optimální technická řešení. Naši redakci by zajímal Váš názor na nedostatky, nejčastěji provázející stávající či dokonce zastaralá technická řešení v oblasti vodárenství. Setkali jste se v praxi s něčím, co pro vás bylo doslova nepochopitelné, a tak přišla na řadu optimalizace technického řešení i zpětně?

Myslím si, že koncepční změna je již všeobecně dobře známa a uzavírací klapky ve vodárenství již nahradily v řadě aplikací šoupátka, pro odpadní vody jsou nožová šoupátka také standardem.

Těžko bych nyní uvedl konkrétní příklad. Obecně asi lze říct, že je vždy dobré, pokud investor či hlavní dodavatel technologie příliš neoddělí technické zadání od obchodního a při výběrovém řízení se to pak nezvrtne na jeden jediný parametr – kdo je nejlevnější.

Armatury pro rekonstrukci ČOV Rožňava

Zaměřme se nyní na vodárenskou divizi. Jaké služby poskytuje?

Vodárenství je dlouhodobě stabilním a pro nás zajímavým odvětvím, kterému nabízíme a dodáváme standardní uzavírací armatury včetně oblíbených nožových šoupátek a měkkotěsnících centrických klapek, potrubí a dalších potrubních součástí. Armatury nejen dodáváme, ale také navrhujeme a poskytujeme jejich záruční a pozáruční servis.

Které již realizované projekty považujete pro divizi vodárenství za stěžejní a na jakých vodárenských projektech aktuálně pracujete?

Naše společnost za poslední roky zrealizovala velkou spoustu dodávek pro výstavbu čistíren odpadních vod v rámci českého a slovenského trhu. Každá zakázka pro nás byla, při velké konkurenci, která v oboru panuje, důležitá. Věříme, že se nám v této oblasti bude dařit i nadále.

Naši redakci zaujala reference zveřejněná na vašem webu, která se týkala rekonstrukce čerpací stanice Ohře, která zásobuje říční vodou elektrárnu Počerady. Můžete nám sdělit podrobnosti k realizaci této zakázky?

Jednalo se o spolupráci s našim strategickým partnerem, pro kterého jsme v první fázi realizovali dodávku přes 7 metrů dlouhých rozvaděčů DN 800. Dodávka potrubního uložení ve druhé fázi projektu byla logickým završením komplexní spolupráce na tomto velmi zajímavém projektu.

Dodávka a montáž hradítek DN800 v elektrárně Opatovice

Zaznamenali jsme také, že vaše společnost podporuje činnosti, které mají smysl a přesah nad rámec byznysu. Můžete nám upřesnit, o jaké formy pomoci jde?

V souladu s filozofií skupiny KKCG podporujeme hudební festivaly Dvořákova Praha a Třeboňská nokturna. Při podpoře lokálních sportovních oddílů se zaměřujeme zejména na sportovní rozvoj dětí a mládeže. V posledním období pandemie jsme se také zaměřili na podporu našich zdravotníků. Jejich práce v tomto těžkém období si velmi vážíme a skládáme jim za jejich nasazení velký obdiv.

Do jaké míry ovlivnila fungování a výsledky vaší společnosti pandemie koronaviru? Co bylo nejtěžší zvládnout a jaké jsou vyhlídky do budoucna?

Pandemie onemocnění COVID-19 nás ovlivňuje stejně jako ovlivňuje celou ekonomiku. Stále se měnící podmínky spojené s nouzovým stavem, přerušené možnosti cestovat, karantény pracovníků a „home-office“ postupně začaly ovlivňovat i naši produktivitu a možnost obchodu. Na uvedené nikdo z nás nebyl připraven. Je tedy nezbytné se poučit a přizpůsobit danému novému stavu ve společnosti, který pravděpodobně bude mít i následný ekonomický dopad. To, co je však daleko důležitější, je skutečnost, že všichni naši pracovníci zatím procházejí touto pandemií bez vážných zdravotních následků. Doufám, že jsem to tímto nezakřiknul.

Děkujeme za rozhovor
Ondřej Štěpán