husqvarna

Příprava projektu stavby nové výškové budovy v Ostravě pokračuje

Zastupitelstvo města odsouhlasilo dohodu s investorem

Vyjádření k jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy.

Uzavření dodatku ke kupní smlouvě mezi společností RT TORAX a Statutárním městem Ostrava je důležitým milníkem projektu výstavby výškové budovy v prostoru Nové Karoliny a posouvá projekt do další fáze.

Smluvní dodatek, který schválilo Zastupitelstvo Ostravy na svém dnešním zasedání, definuje podmínky pro jednotlivé fáze projektové přípravy a stavby nové budovy, závazky investora a také součinnost Ostravy nutnou pro realizaci projektového záměru. V souladu se smluvními podmínkami budou nyní stanoveny přesné termíny pro územní řízení, stavební povolení a kolaudaci budovy.

„Naším zájmem je začít stavět co možná nejdříve. Tohle je však budova, kterou v naší zemi ještě nikdo nestavěl. Projektová příprava, statika, bezpečnost i architektura tohoto projektu je výjimečná svou náročností i rozsahem. Osobně jsem proto moc rád, že se podařilo najít shodu na zásadních pilířích dohody o realizaci našeho záměru v Ostravě a my můžeme pokračovat v přípravách,“ uvedl partner a zakladatel společnosti RT TORAX Tomáš Häring.

Kromě hlasování zastupitelů Ostravy, které posouvá projekt do další fáze přípravy, je důležité souhlasné stanovisko příslušných útvarů Magistrátu města Ostravy. A Odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný orgán státní památkové péče vydal v tomto týdnu souhlasné stanovisko se záměrem stavby této výškové budovy.

„Jsme rádi, že orgán státní památkové péče vzal v potaz naše připomínky k odbornému stanovisku Národního památkového ústavu a shledala záměr přípustný v plném rozsahu. Výstavba výškové budovy nenaruší specifické hodnoty městské památkové zóny a bude spoluvytvářet nové panorama města Ostravy,“ zdůraznil architekt a spoluautor návrhu Jiří Soukup. Výšková budova je navržena ve tvaru přesýpacích hodin, v polovině otočených o devadesát stupňů. Návrh výškové budovy na pozemku bývalé koksovny Karolina vznikl ve spolupráci dvou architektonických ateliérů CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a STUDIA ANARCHITEKT. Nová budova nabídne rezidenční bydlení s výjimečnými výhledy na Ostravu, prostory pro komerční využití, hotel, a také prostory pro veřejně přístupné plochy v parteru, posledním vyhlídkovém patře a dalších částech budovy.