Komatsu potřebu bagr

Na Galerii Mánes byla odhalena plaketa zvláštní ceny primátora Prahy v soutěži Stavba roku

Nově zrekonstruovaná Galerie Mánes byla oceněna zvláštní cenou primátora hlavního města Prahy v soutěži Stavba roku 2014. Získanou plaketu odhalil ve středu 25. února 2015 radní pro kulturu pan Jan Wolf.

 

Funkcionalistická Výstavní síň Mánes vznikla v roce 1930 podle návrhu architekta Otakara Novotného. Patří mezi nejvýznamnější památky tohoto druhu u nás. Její rekonstrukce byla proto velmi vítána.

 

Nadace českého výtvarného umění se rozhodla vrátit budově její původní význam výstavních prostor. Nevyhovující pro tyto účely byly především technické podmínky, které omezovaly provoz galerie. Veškeré stavební úpravy musely prvotně respektovat historickou a památkovou hodnotu budovy. Došlo proto k odstranění nevhodných stavebních úprav minulých období, jež se neslučovaly s funkcionalistickou architekturou. Objekt byl doplněn o moderní zastřešení a zasklení světlíků trojskly, ke kterým byly nově přidány textilní rolety. Dodáno bylo též technické vybavení ve 2. suterénu s tepelným čerpadlem využívajícím vodu z Vltavy. Celá budova byla vybavena klimatizací, novým systémem vytápění a prostor byl upraven k ochraně před 50letou vodou. Důležitou složkou rekonstrukce bylo doplnění moderní výstavní techniky, jež navrací galerii výstavní užití.

 

Veškeré stavební úpravy proběhly v období od května 2012 do března roku 2014. Náklady na celkovou rekonstrukci se vyšplhaly do výše 135 mil. korun. Budova má nyní podobu velmi blízkou té původní z roku 1930, ale obohacenou o prvky, které dnes očekáváme u moderních výstavních prostor.

 

Stěžejním úspěchem rekonstrukce galerie MÁNES je, že se uskutečnila a Praha má opět svůj nejprestižnější výstavní prostor. Vlastní rekonstrukce je zdařilá, nese velkou míru pokory autorů nového řešení   k původnímu autorskému dílu Otakara Novotného. Letité necitlivé stavební nánosy nejen reálného socializmu a devastující opotřebení se podepsalo na stavu objektu a byla nutná velká míra odvahy pro vnesení nových stavebních prvků a moderních výstavních technologií. Celkově úspěšná rekonstrukce dává prostor pro obnovení restauračních provozů a tedy i pro vrácení života do Mánesa,“ uvedl Jan Vrana, člen poroty soutěže Stavba roku.

 

Soutěž Stavba roku vznikla v roce 1992 s cílem nejen hodnotit stavby, ale zavést systém hodnocení a následné prezentace celkové kvality stavby. Zúčastnit se mohou stavby dokončené do 31. května aktuálního roku bez rozlišení kategorií a přihlásit je může kterýkoliv partner realizačního týmu. Soutěž byla postupně obohacena o zvláštní ceny jednotlivých vypisovatelů a partnerů, jednou z nichž je právě Cena primátora Prahy, která byla pro rok 2014 udělena Galerii Mánes za její přínos pro hlavní město Prahu.