Cime 2 kvartál 2024

Moderní vegetační střechy vracejí přírodu do městského prostoru

Text: Ing. Milada Staňková, foto: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

Trendem posledních let je návrat zeleně do měst, která trpí vysokou mírou zastavění, a tím i nedostatkem zelených ploch a zeleně obecně. V posledních letech můžeme pozorovat, jak jsou centra měst  sužována vysokými teplotami a situaci nepomáhají ani klimatizační jednotky, které přenášejí problém z interiérů nevhodně navržených budov do venkovního prostředí.  Nemluvě o rozpálených střešních plochách, které vydávají další tepelné znečištění do svého okolí. Tento fakt dokážou potlačit vegetační střechy. Ty vegetační střechy, které navrhoval v pěti bodech funkcionalismu dodnes uznávaný architekt Le Corbusiere jakožto prostředek vrácení vegetace do zastavěné krajiny. A to již ve 20. letech 20. století.

Zelená střecha roku

Vegetační střechy jsou funkčním řešením, které v České republice odborníci umí nejen vyprojektovat, ale i kvalitně zrealizovat a o střechy zodpovědně pečovat. V roce 2020 byla vyhlášena odbornou sekcí Zelené střechy pod Svazem zakládání a údržby zeleně již posedmé soutěž Zelená střecha roku. Ta si klade za cíl seznámit veřejnost s možností ozeleňování střech veškerých objektů jako součástí trvale udržitelné výstavby a ochrany životního prostředí.

Převážnou většinu soutěžních děl představovaly administrativní budovy, kde ozeleněné střechy a terasy slouží všem, kteří v budovách pracují: k odpočinku, k pracovním jednáním i společenským setkáním. Je to důkaz, že investoři a nájemci si dobře uvědomují nutnost nabídnout nájemníkům víc než jenom dokonale zařízené kanceláře.  

Symbióza rostlin a moderních materiálů

Výhru v soutěži v roce 2018 získala velmi zajímavá vegetační  střecha, která  byla vytvořena v Praze 8 na Ville Sophia. Extenzivní nepochozí ozelenění rozchodníky vzniklo ve spolupráci Ing. arch. Lucie Roubalové, DiS., s firmou ACRE, spol. s r. o. Vítězný objekt disponuje moderní skladbou vegetačního souvrství rozkládajícího se přibližně na 260 metrech čtverečních. Izolace střechy je tvořena měkčeným PVC s atestem proti prorůstání kořínků. Jako ochranná vrstva je použita 2x geotextilie 300 g/m2. Hydroakumulační, drenážní a vegetační vrstva je složena z desek ISOVER FLORA (50 + 50 mm skládaných na vazbu). Obsyp po obvodu a v prostupech je proveden hrubým spongilitem a oddělen plastovým recyklátem krytým hliníkovou U lištou. Odtoky jsou kryty kontrolními nástavbami z polymerbetonu a litinovou mříží. 

Detail obsypu

Vegetační vrstva byla založena pokládkou rozchodníkového koberce na tlející podložce, do kterého byly vysazeny modřence a následně dosety kostřavy a hadinec obecný. Tato výsadba modřence a hadince byla oceněna odbornou porotou jakožto unikátní inovativní řešení.  Střecha nemusela být nikdy díky aplikaci hydrofilní minerální vlny dodatečně zalévána. Na jaře bývá prováděna pouze standardní údržba, která spočívá ve vyčištění odtokových šachet a doplnění hnojiva s postupným uvolňováním živin pro lepší kondici rostlin. Střecha vykazovala v době hodnocení odbornou porotou (tedy v období suchého léta) vyšší vlhkost vegetační vrstvy než ostatní hodnocené střechy bez minerální hydrofilní vlny.

Sedm výhod vegetační střechy

1. Vyrovnává teplotní extrémy ekologickým způsobem, a to například tím, že rostliny eliminují výhřev materiálů staveb.
2. Pohlcuje zvuky – kromě funkce tepelné izolace poskytuje zeleň i funkci akustickou. Vzduchovou neprůzvučnost dokáže zeleň zlepšit minimálně o 6 dB. A platí to obousměrně – zeleň tlumí zvuky zvenku i ty směřující zevnitř ven. Rozdíl 10 dB je vnímán jako snížení hluku o polovinu.
3. Více čistého kyslíku – ve městě je v porovnání s lesním ekosystémem až 10× vyšší koncentrace SO2, 20× vyšší koncentrace CO2 a 30× vyšší koncentrace CO a prachu. A zeleň dokáže tohle znečištění vzduchu díky fotosyntéze výrazně redukovat. Kvalitu vzduchu pak rostliny pozitivně ovlivňují i díky schopnosti zvyšovat jeho vlhkost.
4. Dobře hospodaří s vodou – vegetační střecha je schopná pohltit velké množství vody a částečně ji i spotřebuje. Zbylou vodu lze použít na úklid, zalévání či splachování toalet.
5. Prodlužuje životnost střechy – vegetace chrání izolaci střechy před klimatickými vlivy a mechanickým poškozením.
6. Poskytuje voňavý úkryt, barevný relaxační koutek, atraktivní místo pro práci i zábavu. Zelená střecha je působivá celoročně, v jednotlivých ročních obdobích se proměňuje a jemně tím mění vzhled celého domu.
7. A můžete na ni čerpat dotaci, například díky programu Nová zelená úsporám nebo Zeleň střechám!

Chcete o zelených střechách vědět více?

Detailní informace o hydrofilní minerální vlně, která částečně nahrazuje střešní substrát a tím vylehčuje vegetační souvrství při zachování všech požadovaných vlastností, najdete v publikaci Vegetační střechy ISOVER.  Dále prospekt obsahuje praktické informace od návrhu vhodného řešení, přes projekt včetně vybraných stavebních detailů  až po realizaci zahrady, výběr rostlin a jejich údržbu. Tuto nejucelenější a nejrozsáhlejší příručku si můžete stáhnout na www.isover.cz nebo si napsat o její tištěnou verzi na info@isover.cz.

Příručka ke stažení