Cime 3 kvartal 2024

Jak budou vypadat městské čtvrti budoucnosti?

Praha, 27. září 2021 – Na zrevitalizovaných brownfieldech Prahy najdou bydlení a práci statisíce lidí. Brownfieldy jsou totiž těmi oblastmi, kde se chce metropole v následujících letech rozvíjet. Právě zde je nezbytné připravovat výstavbu nejen s ohledem na potřeby budoucích obyvatel, ale také na zájmy planety. Udržitelnost je prioritou, kterou Praha při rozvoji transformačních území prosazuje. A nejen Praha.

O tom, jak přistupuje česká a rakouská metropole k rozvoji brownfieldů a o tom, jak důležité je zohledňovat šetrná řešení, budou 30. září v Centru architektury a městského plánování debatovat představitelé Prahy a Vídně na konferenci, kterou pod záštitou IPR Praha a CzechInvestu pořádá Česká rada pro šetrné budovy. Jako případovou studii zde Vídeň představí revitalizaci brownfieldu Westbahnhof a nový obchodní dům Ikea. Praha se bude prezentovat projektem nové městské čtvrti Smíchov City společnosti Sekyra Group.

Důraz na kvalitní urbanismus a šetrná řešení

Brownfieldy uvnitř města jsou obvykle na existující infrastruktuře, a výstavba na nich proto pro město nepředstavuje tak vysoké náklady, jako na zelené louce. Na druhou stranu však jde o poměrně velké plochy, na nichž vzniknou celé nové městské čtvrti. I proto je třeba právě zde klást velký důraz na kvalitní urbanismus, ale také na šetrnost projektů k životnímu prostředí. Praha má celkem 940 hektarů transformačních ploch, na nichž by mohlo vyrůst nové statisícové město. Prioritních je přitom 19 transformačních lokalit, z nichž na Rohanském ostrově a na Smíchově se již staví. Připravuje se výstavba také v Bubnech, na žižkovském nákladovém nádraží a na lokalitě Bohdalec-Slatiny.

Příkladem takto budované čtvrti v Praze je Smíchov City společnosti Sekyra Group na pozemcích po transformovaném nádraží Smíchov. Již loni zde započaly stavební práce a na dvaceti hektarech zde vznikne nová pražská čtvrť. Po dokončení projektu, tedy do dvanácti let, zde vznikne téměř 400 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch, které bude spojovat zhruba kilometrový pěší bulvár. Ten bude lemován zelení. V rámci projektu Smíchov City jsou zakresleny více než dva hektary zelených ploch.

Podobné podmínky jsou ve Vídni, především v okrajových čtvrtích, kde nevyužité plochy nabízejí velký potenciál k revitalizaci. V těchto oblastech inteligentní urbanistické plánování využívá všech možností k zajištění rozvoje šetrného k životnímu prostředí. Nové využití a funkce v těchto městských oblastech činí město jako celek efektivnějším, udržitelnějším, rozmanitějším a atraktivnějším.

Obchod s nábytkem bez parkování

Čtvrť budoucnosti a v ní futuristický obchod představuje Westbahnhof s nedávno otevřeným obchodním domem Ikea, který jako příklad udržitelné revitalizace představí na konferenci Vídeň.

Hlavním cílem výjimečné stavby domu Ikea je totiž je boj proti změnám klimatu. A to, mohlo by se zdát, i trochu na úkor pohodlí zákazníka. Nakupovat se zde totiž bude bez aut. Prodejna je velmi dobře dostupná městskou a veřejnou dopravou. Drobnosti si lidé budou moci nakoupit a odvézt, větší položky pak doveze přepravní služba. Takový je plán první prodejny nábytku bez aut.

Projekt, který na první pohled působí jako otevřená struktura se zelení uvnitř, navrhli architekti právě jako reakci na oteplování klimatu. Fakt, že do obchodu nebude možné zajet autem totiž není zdaleka jediným proklimatickým opatřením. Přímo v a na budově bude vysazeno 160 stromů. Díky tomu tento City Store ochladí čtvrť vídeňského Westbahnhof o 1,5 stupně Celsia. Stromy a keře na fasádě dávají budově velmi atraktivní vzhled.

Pokud chcete vědět, jak budou vypadat městské čtvrti budoucnosti, připojte se ke konferenci online, 30. 9.  od 9 do 12 hodin na facebooku CAMP.

O České radě pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) spojuje společnosti a organizace z oblasti šetrného stavebnictví: od projektantů, architektů přes dodavatele materiálů a technologií až po stavební firmy a developery. Chce podněcovat tuzemský trh k přeměně způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbanistické celky. Cílem je vytvořit zdravé, prosperující, ekologické a společensky ohleduplné prostředí s vyšší kvalitou života. Od svého vzniku v roce 2009 úzce spolupracuje s celosvětovou zaštiťující organizací – Světovou radou pro šetrné budovy (World Green Building Council), sdružující přes 90 zemí. V současné době má více než 80 členů. Všechny informace o činnosti Rady a jejích členech naleznete na www.czgbc.org