Komatsu potřebuju Bagr

První řetězová výstavba v Česku nabídne udržitelné příměstské bydlení

Text: STAVEBNISERVER®, LoopWay, vizualizace a foto: LoopWay

Nedaleko od Plzně, v obci Vejprnice, vznikne udržitelné příměstské bydlení, které postaví developerská společnost LoopWay. Na ploše o rozloze necelých tří hektarů vyroste bezmála 40 rodinných domů. V tomto článku si představíme na tuzemské poměry vskutku ojedinělý urbanistický celek s názvem Na Křížení cest, jenž jako vůbec první v Česku využívá řešení řetězové výstavby. Zjišťovali jsme například, v čem spočívají její hlavní výhody pro budoucí obyvatele nebo jaké jsou předpoklady jejího dobrého fungování.

Překotná satelitní výstavba v okolí velkých měst zpravidla postrádá klíčové urbanistické a architektonické kvality, které by umožňovaly rozvoj přirozených funkcí a mezilidských vztahů. Koncept řetězové výstavby developerské společnosti LoopWay vznikl jako reakce na tento současný trend. „Prvotní myšlenka byla návrat ke kořenům. Svým důrazem na tradiční principy venkovské výstavby, dostatek zeleně a lidské měřítko i potřeby chceme ukázat cestu k modernímu, trvale udržitelnému příměstskému bydlení,“ přibližuje vznik projektu spolumajitel LoopWay, architekt a stavař Richard Myslivec. Autorem průmyslového vzoru je Ateliér k světu, vlastníkem pak společnost LoopWay s.r.o.

První řetězovou výstavbou je projekt Na Křížení cest ve Vejprnicích u Plzně, který přináší nový rozměr příměstského bydlení. Na ploše o rozloze necelých tří hektarů vyroste téměř 40 rodinných domů. Ty jsou nabízeny ve dvou dispozičních řešeních s obytnou plochou 112 - 215 m2 a náleží k nim také zahrada s terasou a prostorná garáž, nebo kryté stání. Projekt je rozdělen do dvou fází: Náves-sever a Náves-jih. Zahájení prodeje prvních devatenácti domů je plánované na únor tohoto roku. V rámci lokality společnost LoopWay připravuje další rozšíření výstavby. Prodej nemovitostí řeší sama společnost LoopWay.

„Za svou realitní praxi jsem si opakovaně ověřil, že lidem se bydlí nejlépe tam, kde se vytvoří funkční komunita. Projekt Na Křížení cest svým designem navazování vztahů a jejich udržování a prohlubování podporuje,“ říká Petr Vomastek, realitní a obchodní investor a spoluzakladatel společnosti LoopWay s.r.o. „V dnešní době vše nasvědčuje tomu, že inflace, která se může blížit dvojciferným hodnotám, není přechodná, ale může přetrvávat roky. Věřím proto, že investice do vlastního bydlení na předměstí Plzně je tím správným bezpečným přístavem pro rodinné úspory, „ dodává Petr Vomastek.

Kousek do přírody i do města

Domy Na Křížení cest se nachází osm kilometrů západně od Plzně, vše podstatné je ale možné zařídit v místě. V obci je bohatá základní vybavenost. Kromě obchodu a základních služeb je zde mateřská a základní škola nebo sportovní areál s tenisovými kurty a fotbalovým hřištěm. Vejprnice mají skvělou dopravní obslužnost. Za deset minut je možné se autem dostat do OC Borská pole, je zde i železniční stanice.

Kvalita prostředí má zásadní vliv na charakter života, který se v něm odehrává. „Díky dostatku zeleně a vody je ve Vejprnicích zdravý vzduch. Každý dům má poloveřejnou předzahrádku, které mohou dát obyvatelé domu vlastní osobitý charakter. Zároveň jde o důležitý doplněk uliční zeleně, kterou tvoří stromořadí. Nedaleko domů je les. Čtvrť rodinných domů je uzavřena od dalšího rozvoje území nestandardně vysokým zemním valem s krajinotvorným významem,” říká Richard Myslivec. Autoři projektu myslí také na udržitelnost a moderní technologie. Nezbytností jsou vsakovací plochy na dešťovou vodu nebo využití moderního a ekologicky šetrného způsobu vytápění tepelným čerpadlem.

Touha po soukromí žene do výšky ploty kolem jednotlivých pozemků. U řetězové výstavby je výška plotu regulovaná, přesto díky promyšlené dispozici staveb vzniká dostatečně velký prostor, kam nikdo cizí nevidí. Rozestupy mezi domy jsou navržené tak, aby každý měl dostatek přirozeného denního světla. Průmyslový vzor pak navrhuje vzhledem k oslunění celkem čtyři různá řešení domovních štítů a střechy.

Tradiční venkovský charakter

Svým řešením se řetězová výstavba vrací ke kořenům české vesnice – k harmonickému spojení člověka a přírody, starého a nového. Styl bydlení v satelitech bez veřejného prostoru je podle autorů projektu sociálně neúnosný. Život v kultivovaném prostředí navrženém v duchu tradiční české vesnice naopak umožňuje plnohodnotný život a rozvoj sousedských vztahů. Projekt je inspirován geniem loci. „Zástavba luk a polí na území vesnic v příměstské aglomeraci je dnes již běžným folklórem. U projektu Na Křížení cest bylo naším cílem najít hospodárnou cestu, jak využít zelenou louku ve smyslu efektivního nakládání se zdroji, s půdou a s lidskou prací. Dílčím cílem pak bylo vyhnout se developerštině předcházejících 30 let volného trhu, ale vytvořit prostor pro rodiny a dobré sousedské vztahy,“ vysvětluje Jan Ret, architekt Ateliéru k světu.

Řetězová výstavba se přehledným a logickým uspořádáním prostoru vymezuje vůči neregulované „sídelní kaši“. Svou soudržností navíc podporuje vznik funkčních sociálních vazeb. Zástavba je koncipována tak, aby k sobě lidé měli blíž. Společné prostory mezi domy doplní stojany na kola, herní a cvičební prvky nebo lavičky se stoly a ohništěm.

Aby řetězová výstavba dobře fungovala, vyžaduje pečlivé urbanistické řešení a regulaci. Ta se týká zejména doplňkových staveb, které mají v rámci pozemku pevně stanovené místo. Celková zastavěná plocha všech staveb na pozemku zároveň nesmí překročit čtyřicet procent plochy pozemku. Budoucí majitelé tak mají jistotu, že před jejich domem nevznikne jiná stavba. Fasády domů budou v bílé barvě a jednotlivé vstupy do domů budou rozlišené pastelovými barvami. Na výstavbě se budou podílet lokální stavební firmy. „Koncept řetězové výstavby je již registrovaný a chráněný, ale rádi ho nabídneme i jiným firmám. Doufáme, že Na Křížení cest je sice první, ale nikoliv poslední realizovaný projekt, který vznikne dle našeho průmyslového vzoru,“ doplňuje spolumajitel LoopWay, Richard Myslivec.

O společnosti LoopWay

Developerská společnost Loopway vznikla v roce 2017. Jejími zakladateli jsou architekt, stavař, vizionář a obchodník Richard Myslivec a investor, leader a znalec realitního trhu Petr Vomastek, který rovněž stojí za řadou úspěšných obchodů a výjimečných investičních projektů. Například Vomastek Real Estate, Agro 21, Český půdní fond a mnoho dalších. Prostřednictvím společnosti Loopway chtějí oba ukázat cestu k udržitelné výstavbě s trvalou hodnotou. Vlajkovou lodí společnosti je koncept řetězové zástavby, který překonává nedostatky většiny satelitních příměstských projektů. Jejich dlouhodobou vizí je vybudování soběstačné vesnice. Vzhledem k unikátním architektonickým kvalitám projektu si nechala společnost koncept řetězové výstavby ochránit průmyslovým vzorem a nyní je registrován u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Projekt řetězové výstavby je tak k dispozici i dalším developerům se zájmem o udržitelné příměstské bydlení. První řetězovou výstavbou v ČR je projekt Na Křížení cest ve Vejprnicích u Plzně.

O Ateliéru k světu

Hlavními autory průmyslového vzoru řetězové výstavby a projektu Na Křížení cest jsou architekti Jan Ret, Markéta Holotová, Josef Váně a Jakub Mareš z plzeňského Ateliéru k světu. Jedná se o kreativní dílnu, kde se zabývají architekturou, urbanismem a městským designem. Ateliér se svými projekty na Plzeňsku snaží kultivovat a rozvíjet nejen měastský veřejný prostor. V jeho čele stojí Jakub Mareš, který má za sebou řadu návrhů a realizací, zejména dřevostaveb. S jeho jménem se pojí aktivity jako Náplavka k světu, Kontejnery k světu, PechaKucha Night Plzeň a mnoho dalších.

www.loopway.cz