husqvarna

Dům vyrůstající z moře se skly od společnosti Guardian Glass

Bertrange, Lucembursko, 26. srpna, 2021 - V přístavu u dánského města Vejle se v moři tyčí budova, jejíž elegantní křivky upoutají zrak každého kolemjdoucího. Dům nese příznačný název - Fjordenhus, tedy Dům ve fjordu. Jde o návrh dánského výtvarníka Olafura Eliassona a týmu z jeho ateliéru Studio Other Spaces. Skla pro tento unikátní projekt dodala společnost Guardian Glass.

Fjordenhus byl slavnostně otevřen 9. června 2018 a je hlavním sídlem holdingové společnosti Kirk Kapital. Samotná budova je tvořena čtyřmi do sebe vzájemně propojenými válci, které jsou orientované vertikálně a tyčí se do výšky 28 metrů. Přístup k budově vede přes lávku, kdy návštěvníka uvítá vysoký prosklený vstupní portál, který zrcadlí okolní mořskou hladinu i přístav.

Unikátní prosklení tvoří neodmyslitelnou součást celé budovy. Její složité, náročně zakřivené tvary kladly velké nároky na výběr skel pro celý projekt. Olafur Eliasson proto jednoznačně zvolil skla společnosti Guardian Glass typu SunGuard® High Performance Neutral s povrchovou úpravou 60/40.

Tento typ skel poskytuje ochranu před slunečním zářením a zároveň má výborné tepelně izolační vlastnosti. Jde o řešení vhodné pro každé počasí, zvláště pak pro nepředvídatelné přímořské klima. Nespornou výhodou skel je jejich termoizolační funkce, kdy přispívají k udržování tepla uvnitř budovy během chladných dní a naopak zabraňují nárůstu teploty v letních slunečných dnech. Skla tak pomáhají po celý rok snižovat náklady na energie.

Celý projekt byl navržen v souladu s přírodou. Ekologickou budovu tvoří směs křivek, kruhů a elips, které mají za cíl ladit s charakterem okolí. Budova vyrůstá doslova z moře, architektonický návrh proto počítal s vlivem odlivu a příliv nebo se hrou třpytivého povrchu vody, která se mění v čase. Z tohoto důvodu byly pečlivě zvoleny i použité materiály. Skla Guardian Glass doplňují úžasnou estetiku budovy a zároveň umožňují prožívat prostor, vnímat jedinečnou hru světel uvnitř budovy.

Guardian Glass

Guardian Glass, hlavní obchodní jednotka společnosti Guardian Industries, je v celosvětovém měřítku jedním z největších producentů výrobků z plaveného, pokoveného a zpracovávaného skla. Ve svých 25 závodech na výrobu plaveného skla po celém světě vyrábí společnost Guardian Glass vysoce kvalitní sklo k použití v exteriéru (jak komerčních, tak i rezidenčních budov) a na interiérové architektonické aplikace, pro dopravu a technické výrobky. Sklo od společnosti Guardian lze nalézt v domácnostech, kancelářích, automobilech a některých z nejznámějších architektonických pamětihodností na světě. Guardian Glass Science & Technology Center průběžně pracuje na vytváření nových skleněných výrobků a řešení s využitím nejmodernějších technologií s cílem pomáhat zákazníkům see what’s possibble®. Navštivte stránky https://www.guardianglass.com/

Guardian Industries

Guardian Industries je globální společnost se sídlem v Auburn Hills, v americkém státě Michigan. Se závody v Severní a Jižní Americe, Evropě, Africe, na Blízkém východě a v Asii společnost zaměstnává přes 15 000 lidí. Vyrábí vysoce funkční plavená, povlakovaná a zpracovaná skla pro použití v oblasti architektury, rezidenčního bydlení, interiérů, přepravy a technického využití. Rovněž dodávají vysoce kvalitní pochromované a lakované plastové díly pro automobilový průmysl. Vize společnosti Guardian je být preferovaným partnerem našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a komunit na základě vzájemného prospěchu. To vede k soustavné snaze zlepšovat životy lidí prostřednictvím produktů a služeb s šetrným využitím zdrojů. Guardian je stoprocentní dceřinou společností Koch Industries, Inc. Navštivte stránky www.guardian.com.