Cime 2 kvartál 2024

WESTFIELD CHODOV ZÍSKAL UŽ POČTVRTÉ PRESTIŽNÍ CERTIFIKACI BREEAM. K „NEJZELENĚJŠÍM“ BUDOVÁM ČESKA PATŘÍ NEPŘETRŽITĚ OD ROKU 2012

Energie z obnovitelných zdrojů, šetrné nakládání s vodou a odpadem, moderní technologie přispívající k udržitelnějšímu provozu budovy. Pražské nákupní centrum Westfield Chodov získalo už počtvrté prestižní mezinárodní certifikaci udržitelných budov BREEAM In-Use. I z letošní certifikace s přísnějšími pravidly a novými oblastmi hodnocení si Westfield odnáší vynikající výsledek, který potvrzuje velmi šetrný provoz, odpovědnou správu budovy, využití inovativních technologií a celkový pozitivní dopad centra na jeho okolí.

Building Research Establishment Environmental Assessment Method, zkráceně BREEAM, je celosvětově jednou z nejrozšířenějších metod hodnocení kvality budov ve smyslu energetické náročnosti jejich provozu a dopadu na životní prostředí. Používá se pro komplexní evaluaci převážně kancelářských objektů, nákupních center nebo logistických parků. Certifikaci, která je výsledkem náročného hodnotícího procesu, se Westfield Chodov podařilo získat už počtvrté v řadě.

BREEAM In-Use 2022

Westfield Chodov se letos podařilo znovu obhájit certifikaci BREEAM In-Use určenou pro už delší dobu stojící budovy. Ta zahrnuje dvě hlavní oblasti – vlastnosti budovy jako takové a její management. Nároky na získání certifikace se přitom každoročně zvyšují a přibývají některé nové oblasti, jako například Odolnost vůči vnějším vlivům (připravenost budovy na přírodní katastrofy nebo klimatické změny).

„Jsme opravdu rádi, že se nám i v přísnějším systému hodnocení podařilo pro rok 2022 získat label Excellent v obou kategoriích, jednak za ekologický provoz budovy jako takové, a jednak za její management. Tento výsledek dokládá, že naše dlouholetá snaha spravovat budovu Westfield Chodov s ohledem na životní prostředí má opravdu smysl. Parametry dokládání evidence o udržitelném a ekologickém provozu včetně jeho plánování a managementu jsou velmi přísné a celý proces doprovázelo několik kol doplňujících dotazů a dokladů v podobě fotografií, technických zpráv nebo odborných studií,“ dodává Petr Vecko, ředitel technické správy Westfield Chodov.

Za nejsilnější stránky Westfield porota označila především oblasti věnující se nakládání se zdroji nebo správu odpadu. Porota se letos mimo jiné více zaměřila i na standardy vnitřního prostředí, jako je kvalita ovzduší a spokojenost lidí pracujících v objektu. I v této kategorii získalo centrum Westfield Chodov nadprůměrné hodnocení s celkovým skóre 80 % bodů.

Příklady udržitelných technologií Westfield Chodov

  • Obnovitelné zdroje. 100 % energie spotřebované ve Westfield Chodov pochází z obnovitelných zdrojů.  Ve velké míře centrum využívá solární energii, a to například pro ohřev vody. Na jeho střeše se nacházejí malé větrné elektrárny, které centru produkují vlastní energii. Také osvětlení Westfield je řešeno udržitelnější variantou a z 97 % ho tvoří úsporné LED zářivky.
  • Nakládání s vodou. Pro splachování toalet je z velké části využívána spodní voda. Díky systému jejího shromažďování a čištění je roční spotřeba té pitné ve Westfield Chodov zhruba o 13 200 m3 menší. To pro srovnání odpovídá roční spotřebě vody v asi 101 čtyřčlenných českých domácnostech.
  • Nakládání s odpadem. Celkově se ve Westfield Chodov třídí na 18 druhů odpadu. V roce 2020 se ve Westfield Chodov vytřídilo 1 180 tun odpadu, z čehož 348 tun bylo plně zrecyklováno a zbytek se využil na výrobu tepla a elektrické energie. Se zpracováním odpadu pomáhají i chytré solární koše, které zvládnou slisovat až 6× více odpadu oproti standardním odpadkovým košům tohoto typu. Pro zákazníky jsou k dispozici jak koše na běžný recyklovaný odpad, tak třeba i kontejner na použitý textil.
  • Moderní technologie. V budově je instalováno na 13 tisíc čidel pro monitoring a řízení energetické náročnosti budovy. Systém ovládá cirkulaci vzduchu (klimatizace, ventilace) a osvětlení tím nejefektivnějším způsobem, vždy v závislosti na aktuálním počasí nebo zaplněnosti centra. O čištění vzduchu a kontaktních ploch ve vnitřních prostorách centra se stará také autonomní UV robot.

Aktuálně získaná certifikace BREEAM In-Use je platná do roku 2025, kdy Westfield Chodov projde hodnotícím procesem znovu.