husqvarna

VLASTNÍTE PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY? POZOR NA SKRYTÁ NEBEZPEČÍ, KTERÁ S SEBOU PŘINÁŠEJÍ LETNÍ VEDRA

Podle analýz Českého plynárenského svazu zaujímá otrava oxidem uhelnatým první místo mezi otravami v Evropě a každoročně na ni v České republice zemřou desítky osob. Toto neustále se stupňující nebezpečí vzrůstá v horkém létě až desetinásobně. Většina intoxikací je způsobena zanedbaným servisem plynového spotřebiče nebo spalinových cest. Družstevní závody Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody, proto radí, aby majitelé plynových bojlerů nezapomínali na jejich pravidelnou kontrolu a měření množství oxidu uhelnatého v bytě. Omezit nebezpečí otravy, případně následného výbuchu hořlavého plynu lze také nahrazením staršího typu plynového ohřívače vody modernějším modelem či elektrickým nebo kombinovaným bojlerem.

Oxid uhelnatý (CO) - zabiják, útočící zejména v létě
Hlavní nebezpečí oxidu uhelnatého tkví v jeho záludnosti. Tento plyn je hořlavý a prudce jedovatý, nedá se však vystopovat podle chuti ani zápachu. Vzniká nedokonalým spalováním materiálu s obsahem uhlíku - fosilních paliv a biomasy. K jeho produkci významně přispívají aktuální letní klimatické podmínky: ve vedru se totiž zhoršuje odtah zplodin plynových spotřebičů do komína a zplodiny se navracejí zpět do místnosti. K zamoření interiéru dále přispívá také omezený přívod vzduchu způsobený špatným větráním, případně neprůchodností komína, či zanesení plynového spotřebiče odpadními látkami, které brání dokonalému spalování zemního plynu. Jakmile se již oxid uhelnatý v místnosti nahromadí, velmi rychle se naváže na krevní barvivo (hemoglobin) a výsledný produkt zabrání kyslíku napojit se na červené krvinky. Nedostatečné okysličení mozku může následně vyvolat celoživotní postižení nebo smrt.

„Velmi nebezpečné jsou proto malé nevětrané koupelny vybavené starším typem průtokového ohřívače vody, tzv. karmou. Pokud u ní neprobíhají pravidelné kontroly, může dojít k nahromadění oxidu uhelnatého ve spalinách. Jakmile jsou všechny zplodiny odvedeny komínem, nezpůsobí tento jedovatý plyn katastrofu. V opačném případě však hrozí smrt jako následek otravy nebo výbuchu bytu. Majitelům plynových bojlerů proto radíme, aby se seznámili se základními způsoby účinné ochrany vlastního zdraví i života - od pravidelných kontrol komínu přes vybavení domácnosti detektorem výskytu oxidu uhelnatého až po koupi modernějšího plynového ohřívače vody s odpovídajícími zabezpečovacími prvky nebo zcela jiného typu bojleru," komentuje skrytá nebezpečí plynových bojlerů Karel Pacourek, generální ředitel společnosti Družstevní závody Dražice.

Důležité kroky vedoucí k záchraně zdraví a života
Zdravotnické instituce v posledních letech zaznamenávají vzrůstající množství pacientů, kteří jsou hospitalizováni s otravou oxidem uhelnatým. Tento nepříznivý trend však dokáže zvrátit dodržování několika důležitých pravidel, která případné nebezpečí otravy eliminují. Na prvním místě je správný výběr a instalace plynového spotřebiče a jeho pravidelná revize a čištění oprávněnými osobami, což by mělo probíhat souběžně s kontrolou spalinových cest. Dále je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu z venkovního prostředí. Doporučuje se pořídit si do domácnosti detektor oxidu uhelnatého a nezapomínat na výměnu baterií. Kontrolám je třeba věnovat pozornost nejen v letním horku, ale i v mrazivém zimním počasí, ve kterém se mohou spaliny vracet zpět do bytu inverzí. Pokud se majiteli plynového spotřebiče podaří za pomoci detektoru zaregistrovat nahromaděný oxid uhelnatý, mezi základní opatření patří okamžité vypojení daného zařízení z provozu, vyvětrání a zavolání servisního technika a kominíka.

uhd9tx37hrxhye3okw4p.jpg

Foto: Elektrický vodorovný závěsný ohřívač vody OKCEV 125 do prostor s nedostatkem míst


„Všem potížím lze předejít koupí modernějšího typu plynového ohřívače vody, který je vybavený bezpečnostním čidlem samovolně vypínajícím bojler v případě nasycení místnosti oxidem uhelnatým. Jakmile se však chce kupující zcela vyvarovat možného nebezpečí, doporučujeme mu obstarat si jiný typ ohřívače vody. Design koupelny vhodně dotvoří například poslední modely elektrických bojlerů z Dražic (svislý OKCE a vodorovný OKCEV) nebo inteligentní ohřívač vody OKHE Smart 3. generace, který se řadí do energeticky úsporné třídy B a může být řízený pomocí aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu. Tyto modely ohřívají vodu elektrickým proudem po připojení do sítě a vynikají svou účinností," dodává Karel Pacourek.

Hlavní foto:Vizualizace koupelny s inteligentním ohřívačem vody OKHE Smart