Komatsu potřebu bagr

Zájem o tepelná čerpadla stále roste: v minulém roce se jich prodalo více než 24 000

Podle analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky roste v tuzemsku již více než 15. rokem za sebou[1] zájem o energeticky úsporná a šetrná tepelná čerpadla: vloni jich tak přibylo přes 24 000 oproti necelým 1 500 v roce 2005. V jejich dynamicky rostoucích prodejích se odráží především zvýšený zájem o udržitelnou výstavbu a ochranu životního prostředí, podpořený státními dotacemi typu kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Vzhledem k rostoucím cenám energií a blížícímu se zákazu vytápění pomocí kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy se navíc dá předpokládat, že obdobný trend bude pokračovat i letos: např. divize NIBE Energy Systems CZ zaznamenala v prvním pololetí přibližně 5,5% nárůst prodejů tepelných čerpadel NIBE oproti stejnému období minulého roku.

Obliba tepelných čerpadel, jež jsou (zvláště ve spojení s fotovoltaikou) jedním z nejčistších a nejúspornějších zdrojů vytápění a chlazení, neustále stoupá. Aktuálně je jich v Česku instalováno kolem 130 000 kusů. Tato nízkouhlíková technologiečerpá teplo pouze z obnovitelných přírodních zdrojů, které není nutné dovážet ze zahraničí, a přispívá k vyvážení celé energetické sítě: při optimálním zapojení do topného systému totiž slouží jako jediný zdroj tepla k velmi efektivní akumulaci energie,“ konstatujeRadek Červín, vedoucí prodeje divize NIBE Energy Systems CZ, výhradního dovozce švédských tepelných čerpadel NIBE a NIBE „S” do České republiky a na Slovensko. Ten zároveň dodává: „Na českém trhu nyní jednoznačně dominují tepelná čerpadla systému vzduch-voda, kterých se v minulém roce prodalo 22 615 kusů z celkového počtu 24 124. Na druhém místě jsou s opravdu výrazným odstupem modely systému země-voda, jež sice pracují efektivněji, ale vyžadují zhotovení hlubinného vrtu nebo plošného zemního kolektoru. Po nich pak následují tepelná čerpadla využívající odpadní vzduch.

Tepelná čerpadla čerpají teplo z obnovitelných zdrojů energie

Tepelné čerpadlo se řadí mezi čisté zdroje energie nezávislé na fosilních palivech, a jeho instalace proto přispívá k podstatnému snížení emisí CO2 vypouštěných do ovzduší. Využívá totiž teplo z okolního prostředí (z vody, vzduchu či země), které se v opakovaném cyklu přečerpává z nižší teploty na vyšší a následně se s ním účelně vytápí, chladí či ohřívá voda. Při odborné instalaci a funkčním zapojení do topného systému tak dochází k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a výraznému snížení energetické náročnosti nemovitosti.

Princip tepelných čerpadel je známý již téměř 170 let. Od té doby prodělala jejich technologie bouřlivý rozvoj, který pokračuje i v současnosti. Nejsilněji jej ovlivňuje vysoká poptávka po obnovitelných zdrojích energie (motivovaná snahou snížit znečištění ovzduší) a rostoucí ceny energií. Dlouhodobý vývoj navíc směřuje k výstavbě budov s téměř nulovou spotřebou energie: otázka využití environmentálně šetrných zdrojů vytápění, chlazení, větrání či ohřevu vody se proto stává čím dál aktuálnější. V nově realizovaných stavbách sice požadavky na výkon tepelných zdrojů klesají, přesto se dá předpokládat, že se tepelná čerpadla s nižším výkonem stanou (spolu se vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací tepla, případně fotovoltaikou) jedním z hlavních zdrojů tepelné energie,“ předvídá Radek Červín.

O společnosti DZ Dražice a skupině NIBE

Společnost DZ Dražice, člen skupiny NIBE, je největším výrobcem ohřívačů vody v České republice, známým po celé Evropě. Její historie se píše již od roku 1900. Provozuje výrobní závody s několika linkami v Dražicích a Luštěnicích nedaleko Benátek nad Jizerou.

V roce 2006 se firma stala součástí švédské společnosti NIBE Industrier AB se sídlem v Markarydu. Jednou z jejích tří divizí je NIBE Climate Solutions, která dodává výrobky pro vytápění, ohřev vody a ventilaci pro domácnosti i průmyslové objekty. Do této divize spadají tepelná čerpadla NIBE, jejichž výhradním dodavatelem pro Českou republiku a Slovensko je právě společnost DZ Dražice – strojírna s.r.o., divize NIBE Energy Systems CZ. Do jejich sortimentu patří tepelná čerpadla systému země-voda (voda-voda), vzduch-voda, ventilační tepelná čerpadla a rekuperační jednotky. Aktuálně jsou tepelná čerpadla značky NIBE nejprodávanější na českém trhu.

Více na www.nibe.cz