Komatsu potřebu bagr

České energetické skupině GEEN se v Chorvatsku daří

Již druhým projektem brněnské skupiny GEEN na chorvatském trhu je elektrárna Županja. Elektrárna spalující biomasu o výkonu 4,93 MW ukončila před koncem roku 2019 zkušební provoz, v rámci kterého byly prokázány projektované a garantované parametry. Jedná se o podobnou elektrárnu, jako ve městě Benkovac, kterou provozuje GEEN v Chorvatsku už od roku 2018. Tržní hodnota investice elektrárny Županja je 1 mld. korun a česká společnost sídlící v Brně má spočítanou návratnost vložených prostředků během 5 let.

Županja je další elektrárnou v Chorvatsku, která spaluje biomasu a její výkon je 4,93 MW elektřiny a 8 MW tepla. Ročně se počítá s produkcí 40 GWh energie při spotřebě 50 tis. tun paliva. Palivem je dřevní štěpka dodávaná chorvatskými dodavateli. Vyrobené množství energie odpovídá spotřebě 13,5 tisíc domácností. “Realizace obnovitelných zdrojů na biomasu je pro chorvatskou energetiku důležitá ze dvou důvodů. Jednak, i když jde o hornatou zemi, tak potenciál vodních elektráren je už do velké míry vyčerpán a za druhé rostoucí požadavky na dostatek elektřiny je potřeba garantovat i za pomoci stabilních zdrojů, nezávislých na aktuálním svitu slunce a vanutí větru,” říká Vít Slezák, zástupce generálního ředitele GEEN.

Jedná se o druhou ze tří zamýšlených elektráren v Chorvatsku. Dle zástupce GEEN rozhodně však nemusí jít o konečné číslo.

Projekt biomasových elektráren zahájil GEEN v roce 2016 výstavbou elektrárny v městě Gospić. Během roku 2018 však GEEN dokončil nejprve druhý projekt, a to elektrárnu Benkovac. Dalším dokončeným projektem se stala Županja. Gospić, který původně měl být spuštěn jako první, je nakonec třetím projektem. Celková současná tržní hodnota projektů dosáhne 120 milionů eur a plánovaný hrubý roční výnos je 24 milionů eur.

GEEN se i v Chorvatsku vydal cestou co největšího zapojení místních dodavatelů a využití místních odborníků. EPC dodavatelem pro elektrárnu v Županji byla společnost Đuro Đakovic, která dokázala obstát v konkurenci zahraničních dodavatelů znalostí místního prostředí i garancí kvality. “I když samotná elektrárna nevyžaduje početnou obsluhu, vytvoření řádově 20 nových pracovních míst v regionu, který nepatří mezi ekonomicky nejsilnější, je významným přínosem místní ekonomice. Nejde jen o dělnické profese, ale i kvalifikovanější inženýrská místa,” uvádí Vít Slezák.

Podporou trhu se zelenou energií GEEN napomáhá ke snížení závislosti Chorvatské energetiky na dodávkách energie ze zahraničí. Chorvatsko dle Bílé knihy disponuje potenciálem cca 8000 až 9000 MW větrné energie, 8000 MW sluneční energie a 20 000 MW z ostatních obnovitelných zdrojů energie. Aktuálně však Chorvatsko využívá pouhá 2 % tohoto potenciálu. Je zde tak obrovský prostor pro investice zahraničních subjektů do energetiky Chorvatska. Do roku 2030 by tak Chorvatsko mohlo vyrábět 37-50 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů a překonat tak cíl EU, který je 32 %.

GEEN začínal jako firma provozující obnovitelné zdroje energie využívající sluneční energii a vodu. Nyní díky dokončení Benkovce a Županji se portfolio těchto zdrojů rozšířilo o obnovitelné zdroje spalující biomasu a ještě více diverzifikovalo. Projekt biomasových elektráren v Chorvatsku napomáhá energetické situaci země, která je závislá na dodávkách uhlí a plynu a výstavba obnovitelných zdrojů, na které se GEEN specializuje, může přispět ke zlepšení života místních obyvatel a zároveň pomáhá chorvatské energetice naplňovat požadavky na množství energie z obnovitelných zdrojů, tak jak to požaduje po členských státech Evropská unie.

Zahraniční projekty táhnou

GEEN je českou investiční a inženýrskou společností, která se věnuje oblasti energetiky od roku 2009, takže v loňském roce oslavila 10 let působení. Provozuje energetické portfolio v oblasti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, a to jak v Česku, tak v dalších zemích (Chorvatsko, Gruzie, Slovensko). Prostředky získává mimo jiné prodejem dluhopisů a ty investuje do různých energetických projektů.

Na českém trhu se společnost soustředí na malé vodní a fotovoltaické elektrárny, nicméně v jejím portfoliu nalezneme i chorvatské elektrárny spalující biomasu, které nyní představují 40 % instalovaného výkonu. Významné jsou rovněž projekty v Gruzii, kde GEEN postupně buduje soustavu vodních elektráren. Pilotní bylo vybudování jonouli 1 o výkonu 1,85 MW. Nyní je ve fázi finalizace projekční části Jonouli 2, která by se měla začít stavět ke konci roku. Tato elektrárna bude také s výkonem 34,6 MW významně větší.

Vizí skupiny GEEN je mít uzavřenou kompletní vertikálu služeb. Od výroby, až po prodej koncovým zákazníkům. Tak je tomu nyní v České republice, ale ambicí je jít tímto směrem i na dalších trzích.

Součástí skupiny GEEN je několik dalších aktivit. GEEN Sale, která se specializuje na prodej energií koncovým zákazníkům. GEEN Optim, v rámci kterého odborný tým nabízí služby energetických auditů a realizace energeticky úsporných opatření v průmyslových firmách a veřejném sektoru.

Investorské příležitosti společnost GEEN Holding nabízí formou dluhopisů, prostředky jsou používány na nákup a výstavbu nových elektráren. Bezpečnost dluhopisů je zajištěna ověřováním ekonomické výnosnosti podkladového aktiva (tj. elektrárny).

Zdroj: GEEN