Cime 3 kvartal 2024

Až 127 tisíc na výměnu kotle na pevná paliva za úsporné tepelné čerpadlo

V České republice stále mnoho lidí používá neekologické zdroje vytápění. Zejména kotle na pevná paliva, kterými topí přes půl milionu domácností v rodinných domech, výrazně zatěžují životní prostředí. Jeho zhoršený stav pak negativně ovlivňuje zdraví všech obyvatel. Účinnost těchto kotlů navíc není zdaleka taková jako třeba u tepelných čerpadel. Ministerstvo životního prostředí od podzimu spouští nový program Státního fondu životního prostředí tzv. kotlíkové dotace, s jejichž pomocí si mohou žadatelé z řad majitelů rodinných domů pořídit nové ekologičtější zdroje vytápění se státní podporou až 127,5 tisíc korun. Mezi nimi i vysoce úsporná tepelná čerpadla NIBE, která splňují přísná kritéria daná Evropskou unií. Příspěvky budou žadatelům přidělovat jednotlivé kraje.


j5t9i3wovama4l20yv5s.jpgKotlíkové dotace lze získat v případě, že rodinný dům je nyní vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Program prioritně zvýhodňuje obnovitelné a bezemisní zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, a navíc podporuje další technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (tzv. mikro energetická opatření). Podmínkou získání dotace je provedení alespoň jednoho takového malého opatření, pokud již nedošlo ke snížení energetické náročnosti domu v minulosti. Nejsou přitom nutné velké zásahy, stačí i zateplení střechy nebo výměna oken. „Veškerá podpora obměny starých neekologických systémů vytápění je krokem ke zdravějšímu životnímu prostředí. Směřuje současně ke splnění zákonné povinnosti, kdy od roku 2022 bude platit zákaz provozovat kotle první a druhé emisní třídy. Ti, kteří si již nyní vymění tento zdroj tepla za nové tepelné čerpadlo, budou mít splněno. Navíc si moderní vytápění díky dotaci pořídí za výhodnou cenu a do budoucna ušetří při provozu až 80 % nákladů. Tepelné čerpadlo NIBE jim bude vzhledem ke své dlouhé životnosti sloužit po mnoho let. Na vybrané typy poskytujeme dokonce desetiletou záruku, která svědčí o jejich kvalitě,“ uvádí Karel Pacourek generální ředitel společnosti Družstevní závody Dražice, která je také výhradním dodavatelem tepelných čerpadel značky NIBE pro Česko a Slovensko.


Vnitřní systémová jednotka NIBE VVM 310 spolu s tepelným čerpadlem typu vzduch-voda tvoří kompletní systém pro vytápění a ohřev teplé vody


 


9zwzr2su5tufodew61ar.jpg

Na tepelné čerpadlo až 80% podpora

V České republice je přes 350 tisíc kotlů, které je třeba nahradit, protože lokální topeniště se významnou měrou podílejí na škodlivých emisích karcinogenního benzo(a)pyrenu a prachových částic. Cílem programu je pomoci vyměnit minimálně 80 000 kotlů, v první výzvě alespoň 20 tisíc. „Vhodnou náhradou jsou tepelná čerpadla NIBE, která splňují vysoké minimální topné faktory a zároveň přísné parametry stanovené Evropskou komisí. Nezatěžují životní prostředí a jejich provoz je méně finančně i fyzicky náročný než u kotle na pevná paliva. Jejich účinnost se navíc pohybuje při výkonu 4 – 16 kW mezi 180 a 203 procenty. Distributoři elektrické energie navíc pro provoz tepelného čerpadla poskytují levnou sazbu elektřiny pro celý dům. Kromě úspory na vytápění a ohřev teplé vody tak lze ušetřit i na provozu ostatních spotřebičů v domě,“ vypočítává Karel Pacourek. V programu je nejvyšší dotace ve výši 80 % vyčleněna právě na výměnu za tepelné čerpadlo. V krajích se zhoršenou kvalitou ovzduší získají žadatelé navíc 5 % ke stávající podpoře. Maximální výše způsobilých výdajů je přitom stanovena na 150 tisíc korun. Celkem budou v první ze tří výzev rozděleny 3 mld. korun, které se čerpají z fondů Evropské unie. Kotlíkové dotace bude podle vyjádření ministra životního prostředí možné kombinovat s novou výzvou Nová zelená úsporám, kterou ministerstvo plánuje spustit také na podzim. A to v upravené podobě jako dlouhodobý kontinuální program s postupným doplňováním peněz dle výnosu z dražeb emisních povolenek.

Tepelné čerpadlo NIBE F2040 typu vzduch-voda vhodné k vytápění průměrně velkých domů s běžnou spotřebou teplé vody a o požadovaném výkonu pro vytápění domu 4 − 16 kW

 

Více informaci na webových stránkách Státního fondu životního prostředí: https://www.sfzp.cz/