husqvarna

S výměnou oken pomůže i stát

Lezavý průvan, pronikající venkovní hluk, orosená skla, vlhké ostění a s tím související plísně… To jsou typické znaky nedostatečně těsnících oken. Pokud i ta vaše mají to nejlepší již za sebou a čeká vás jejich výměna, můžete nyní využít pomoci od státu. V rámci programu Nová zelená úsporám lze totiž získat dotaci ve výši 2 200 až 3 800 Kč/m2. „Částka, kterou je v rámci programu možné získat, se odvíjí od plochy zateplované konstrukce a také od výsledných energetických parametrů budovy. Samotná výměna oken tedy pro splnění dotačních podmínek zpravidla nestačí a je třeba přijmout další opatření, jako je například zateplení fasády,“ říká Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Také je třeba počítat s tím, že v rámci žádosti o dotaci na zateplení, pod níž výměna oken spadá, je třeba dokládat projekt. Stačí ale zjednodušená dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou v rozsahu nezbytném k posouzení splnění podmínek programu. Pokud tedy plánujete o příspěvek z programu požádat, je dobré plán rekonstrukce konzultovat s příslušným energetickým specialistou. Podrobné informace k dotačnímu programu lze nalézt na webových stránkách Nová zelená úsporám