Komatsu potřebu bagr

Proč se zajímat o třídu profilu u PVC okna? Má vliv na jeho pevnost i životnost!

Pokud se chystáte na instalaci nových plastových oken, určitě při výběru nezapomeňte na jedno důležité kritérium – třídu okenního profilu, ze kterého je okno vyrobeno. Profily se totiž dělí do tří tříd – A, B a C –, přičemž třída profilu má vliv na pevnost, stabilitu i životnost okna. Hlavním důvodem je fakt, že se profily třídy A vyrábějí až z 10 % více materiálu než profily třídy B a jejich stěny mají větší tloušťku než profily nižších tříd.

Od moderních plastových oken dnes uživatel očekává dlouhou životnost a dokonalou funkčnost. Samozřejmostí je vysoká schopnost izolovat teplo nebo hluk, odolávat proti větru a dešti stejně jako proti násilnému vniknutí a mimo jiné i malé nároky na ošetřování. Současně lze pozorovat trend ke zvětšování rozměrů elementů, stále častěji se prosazují zasklení s vyšší hmotností (= izolační trojskla, speciální zvukově-izolační nebo bezpečnostní zasklení). Ovládání oken musí být přitom pro uživatele snadné. Trvale vzrůstá také poptávka po barevných plastových oknech a dveřích. „Tyto vývojové trendy přinášejí stále vyšší požadavky na pevnost a stabilitu rámových konstrukcí,“ říká Milan Klepsa, v ČR a SR zástupce společnosti VEKA.

Díky vývoji vyspělých konstrukcí, kvalitních materiálů a výrobních metod v posledních desetiletích se tyto požadavky dosud dařilo plnit. Soustředíme-li se na možnosti úspor u rámových plastových konstrukcí – rámových a křídlových profilů – setkáváme se stále častěji s otázkou: Je opravdu nutné používat profily s dosud obvyklou tloušťkou 3 mm u pohledových stěn?

Co ukládá norma?

Původní tloušťka stěn 3,5–4 mm u prvních plastových okenních systémů se později díky pokroku extruzní techniky ustálila na cca 3 mm. Na konci 80. let minulého století se pak po velké diskuzi v Německu sjednotila odborná veřejnost v rámci standardu kvality RAL na minimální tloušťce pohledových stěn hlavních profilů 3 mm s tolerancí +– 0,2 mm (a odpovídajících hodnotách pro ostatní stěny profilů), aby byla zajištěna kvalita a funkčnost konečných výrobků. Tento standard se stal určujícím také pro náš trh, kde tradičně pracujeme převážně s materiály a technologiemi z německy mluvících zemí. A kde rovněž požadavky na vlastnosti a provedení oken jsou velmi podobné.

ČSN EN 12608-1 (aktuálně nahrazena ČSN EN 12608-1+A1) zavedla klasifikaci tloušťky stěn hlavních profilů do tříd A, B a C, přičemž třída A s tloušťkou stěn pro pohledové plochy > 2,8 mm se prakticky shoduje s německým požadavkem RAL A. Třída B pak přísluší hodnotě > 2,5 mm a třída C je bez požadavku, zahrnuje tedy profily s tloušťkou stěn menší než 2,5 mm. Uvedená norma tedy prakticky umožnila používat v celé Evropě okenní profily s různou tloušťkou stěn.

Ačkoliv ve výše zmiňované normě je uvedeno, že tato klasifikace tloušťky stěn profilů není určena k naznačení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken z nich zhotovených, rozhodně to neznamená, že tloušťka stěn rámových profilů nemá vliv na funkční vlastnosti oken.

Porovnání vlastností profilových tříd

Ve firmě VEKA bylo kromě ekonomického a marketingového zhodnocení provedeno i posouzení technické. Technici firmy VEKA ve své zkušebně porovnávali některé pro kvalitu konečného výrobku důležité vlastnosti profilů s tloušťkou stěn > 2,8 mm (třída A) a > 2,5 mm (třída B) a dospěli k následujícím poznatkům:

  • Pevnost rohových svárů

Řada měření u profilů třídy B ukázala pokles pevnosti rohů až o 20 % v porovnání s profily třídy A. Pevnost rohového spoje u svařených rámů a křídel je jednou z velmi důležitých vlastností pro stabilitu a životnost plastových oken.

  • Prohýbání a deformace

Až o 12 % nižší průhyb než u třídy B. Pokud je v této části profil nedostatečně dimenzován, může v důsledku nadměrných deformací (= průhyb, kroucení) docházet k problémům s netěsností nebo s ovládáním oken.

  • Pevnost šroubových spojů

U šroubových spojů, kdy šrouby jsou upevněny pouze v PVC profilu (díly kování, rámová ložiska), klesá síla pro vytržení spoje u profilů až o 20 % v porovnání s profily třídy A. Přitom pevnost šroubových spojů je velmi důležitým faktorem pro bezpečnost a spolehlivost oken. Nesprávné provedení šroubových spojů může způsobit nežádoucí deformace tvaru nebo povrchu plastových profilů.

Dopady na kvalitu i vlastnosti oken

Při výrobě profilů s menší tloušťkou stěn se používá až o 10 % materiálu méně. To způsobuje při zatěžovacích testech významné rozdíly ve vlastnostech profilů. Důsledkem jsou pak reklamace spojené s dalšími náklady, a tedy často i ztráta důvěry ve výrobek a jeho dodavatele.

Každý zájemce o nová plastová okna a dveře by měl vzít tyto informace při svém výběru v úvahu. Odpovědný výběr se rozhodně nemůže řídit jen podle příznivé ceny. „Musí se přihlédnout i k jiným faktorům včetně vyloučení všech možných rizik, protože okna nelze po pár letech vyměnit tak snadno jako poruchové ojeté auto nebo nefunkční domácí spotřebič,“ uzavírá Milan Klepsa.