Cime 3 kvartal 2024

Řádná certifikace oken a dveří dle aktuální legislativy, aneb pravda a mýty v oblasti únikových cest, panikových výplní a bezpečnosti

"Od února 2010 lze vyrábět a prodávat okna a dveře ze dřeva, AL, oceli a PVC jen s označením CE a hlavně správně vyplněným štítkem dle ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010", sdělil Zbyněk Stloukal, produktový manažer GU - Stavební kování CZ.

Uvedená skutečnost je závazná krom standardních výplní také pro všechny výrobce uzávěrů v únikových cestách, tedy pro zde použité dveřní výplně dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125. Tyto „panikové dveře“ musí být vždy vyzkoušeny jako celek a takto uvedeny na trh, nikoliv prodány zákazníkovi navíc s certifikáty sólo na zámky, kování, profil, atd,….

V ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010 je jasně napsáno, že dveře (okna) v únikových cestách musejí být označeny speciálním štítkem CE, s přesnou definicí tohoto výrobku, včetně použité normy k zakování a odkazem na certifikát celého výrobku.

"Pokud někdo vyrobí dveře do únikových cest a prodá je dalšímu subjektu bez odpovídajícího štítku CE, tedy se standardním na klasické dveře s dalšími sólo certifikáty, jako je bohužel stále ještě u mnohých výrobců zvykem, vystavuje se tento výrobce postihu od ČOI, stejně, jako by prodal jakýkoliv jiný výrobek bez štítku CE  a bez řádné certifikace", odpovídal Zbyněk Stloukal.

U protipožárních výplní platí obdobná pravidla, tedy vždy certifikát jen na celý výrobek, nikoliv soubor několika sólo certifikátů na jednotlivé použité materiály = zámek, kování, panty, profil, výplň,…

Možností, jak daný certifikát je několik. Prvním je z akreditovaného zkušebního ústavu, zkouškou vlastního výrobku, nebo získáním podpisem smlouvy dle ITT od dodavatele profilů, nebo kování, který provedl sám počáteční zkoušku typu.

GU – stavební kování CZ s.r.o. jako jediný výrobce okenní a dveřní techniky, cylindrických vložek, automatických vstupních systémů a systémů řízení budov, v současné době poskytuje výrobcům certifikovaný systém výrobků CE přímo pro únikové (panikové) dveře z PVC profilů pro jedno i dvoukřídlé provedení.

Dále označování oken, balkonových dveří, HS, PSK, skládaček ze dřeva dle ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010 a také poskytuje licenci bna výrobu a montáž oken z PVC dle ČSN EN 1627-1630 až na RC 2

Kromě správné certifikace je dále výrobce povinen upozornit uživatele na nutnost pravidelné kontroly a eventuálního servisu výplní v únikových cestách, o kterých musí vést příslušnou dokumentaci. Kontrolu a servis může provádět pouze odborně proškolená firma, vlastnící certifikát o odbornosti a oprávněnosti provádět údržbu těchto výpní.

GU – stavební kování CZ s.r.o. se dnes již často setkáváme s požadavky na rychlé proškolení a vystavení řádných certifikátů, jelikož o dané problematice je seznámeno stále více zodpovědných projektantů a i investorů, kteří v případě nedostatečné certifikace odmítají převzít dodané výrobky od výrobce. Stejně tak i od montážní firmy a následné penalizace vzniklé při kolaudaci přenáší na dodavatele špatně certifikovaných výplní.

Podobná problematika platí i pro výrobky certifikované podle bezpečnostních norem ČSN EN 1627-1630, zařazených následně do výkonostních tříd RC (dříve WK). I zde platí, že se vždy certifikuje výrobek, jako celek, nikoliv jen sólo výbava. Podle BT se certifikují jen celá okna, dveře a cylindrické vložky. Dle RC (dříve WK) se NIKDY NECERTIFIKUJÍ SAMOTNÉ ZÁMKY, nebo SAMOTNÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ. Na zámky existují, co se týče výkonostnách parametrů jen normy ČSN EN 12209, a nově na výcebodové zamykání EN 15685, na dveřní kování (kliky) pak ČSN EN 1906 a pro protipožární uzávěry ČSN EN 1634.