Komatsu potřebu bagr

Mezinárodní den povědomí o hluku – sklo jako forma akustické izolace

Bertrange, Lucembursko, 27. dubna 2016 – 27. duben je Mezinárodním dnem povědomí o hluku, jehož cílem je připomenout, jak může být nadměrný hluk škodlivý pro naše zdraví i naše okolí. Společnost Guardian Industries Glass Group v Evropě podporuje tuto iniciativu, pomáhá vysvětlit význam dobré izolace oken a poskytuje rady o tom, jak si vybrat ten nejlepší systém zasklení a zabezpečit izolaci budov.

 

  • Utlumení hluku celé budovy není úměrné povrchu každého jednotlivého architektonického prvku. Proto i v případě, že je povrch okenních otvorů menší než povrch stěn, okna stále sehrávají významnou roli při blokování hluku.
  • V některých případech se nepřikládá dostatečný význam izolaci oken. Zaizolování otvorů ve fasádě je přitom velmi důležité, neboť utěsnění „defektu“ představujícího 0,1 % z celkového povrchu může zvýšit úroveň tlumení zvuku o 10 dB (decibelů) nebo i více.
  • Při výběru zasklení by měl být brán v potaz i fakt, že tlumení zvuku přímo souvisí s tloušťkou skla. Důležitá je i asymetrie dvou tlouštěk skla v případě dvojskla.
  • Akustickou izolaci oken lze zlepšit využitím laminovaného skla, které je kombinací několika vrstev skla různé tloušťky a tenké mezivrstvy polyvinylbutyrátu nebo PVB. V případě, že vrstva PVB má specifické akustické vlastnosti, zvuková izolace může být ještě lepší.

 

Z těchto důvodů společnost Guardian nabízí akustické laminované sklo LamiGlass Acoustic, které je možné označit za certifikované bezpečnostní sklo díky speciální mezivrstvě tlumící zvuk a zlepšující akustickou izolaci.

Zaměření na akustickou izolaci je reakcí na vzrůstající počet požadavků od zákazníků na zvýšení komfortu jejich domovů. Nejnovější technologie výroby skla dokonale spojuje nízkou emisivitu, regulaci slunečního záření, transparentnost, zvukovou izolaci a bezpečnost.

Zaregistujte se online v nástroji společnosti Guardian na výběr skla, který je databází obsahující odhady cen a certifikáty asi 4000 různých kombinací typů jednoduchých skel, dvojskel a trojskel na stránce www.guardian-czestochowa.com. Nástroj na výběr skla je v dispozici v angličtině a polštině.

Navštivte také Technické muzeum společnosti www.sunguardglass.eu, kde se můžete zaregistrovat a poté používat online nástroje včetně akustické kalkulačky Acoustic Calculator společnosti Guardian.