Komatsu potřebu bagr

Garážová vrata: pozor na zrádné slunce!

 

Při pořizování nových garážových vrat přemýšlí investor většinou o tom, zda vyhovují jeho estetickým potřebám a zda jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi. Myslet by měl ale také na to, jak zabránit tomu, aby správnou funkci nových vrat neomezil tzv. bimetalový efekt.

Přitom se jedná se fyzikální jev, který vlastně všichni známe i z běžného života: tmavé barvy přitahují sluneční svit, a tudíž se více zahřívají.

 

S tmavou barvou opatrně

Čím tmavší barva je tedy použita u garážových vrat, tím více přitahují sluneční paprsky, čímž se jejich venkovní povrch více zahřívá. V letních měsících pak může dojít vlivem slunečního záření až k několikacentimetrovému prohnutí lamel, což pochopitelně zhoršuje funkčnost vrat. Tento jev nelze rozhodně podceňovat, protože během nejteplejšího období roku mohou sluneční paprsky rozpálit lamely garážových vrat až na 800C. Při ochlazení se pak vrátí do původní polohy.

Bylo by ale chybou považovat celý výše popsaný proces za výrobní nebo materiálovou vadu. Lamely podléhají bimetalovému efektu, který je dán konstrukcí lamely, kdy je na vyplnění prostoru mezi jejími stěnami použita polyuretanová pěna, která nepropouští teplo ani dovnitř, ani ven. Právě z tohoto důvodu má vnitřní stěna lamely jinou teplotu než strana venkovní a lamely se prohýbají k teplejší straně. V praxi to znamená, že v létě se tedy prohýbají směrem ven. Například při teplotním rozdílu 20oC se vratové křídlo o šířce 5 metrů a více prohne až o 23 mm.

„Samotný bimetalový efekt nemůže být zcela odstraněn, lze ho ale potlačit, třeba použitím vyztužovacích profilů, které mají schopnost vratové křídlo lehce předepnout. Další možností je přidání větší síly u hnacího motoru, čímž se ovšem sníží rychlost otvírání a zavírání. Proti bimetalovému jevu se lze ale bránit i přirozenou cestou: pokud je garáž na místě celoročně vystaveném slunečnímu svitu, je vhodné zvolit vrata ve světlých odstínech,“ doporučuje Miroslav Kubů, obchodní zástupce společnosti Hörmann pro region Praha a jižní Čechy.

Při nákupu a instalaci vrat je v případě pochybností na místě poradit se o volbě správného odstínu s odborníkem. Vyhnete se tak zbytečným komplikacím, protože na škody způsobené bimetalovým efektem nelze uplatnit reklamace, jelikož se nejedná o vadu výrobku.

Více informací o sortimentu Hörmann získáte v podnikové vzorkovně v sídle společnosti ve Středoklukách nebo na www.hormann.cz.

Foto: Hörmann