husqvarna

Dejte okna na hliník!

Jedním z problémů, který může doprovázet nejednu výměnu oken, je nedokonalá ochrana připojovací spáry. Nezakrytá montážní pěna, která se v rámci montáže oken standardně používá k vyplnění připojovací spáry, má sice velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, ale ty jsou funkční pouze v případě, že pěna zůstane suchá a bez vlivu Slunce. „UV záření a zejména vlhkost montážní pěnu celkem rychle degradují. Proto je potřeba ji co nejrychleji přikrýt, a to jak z exteriérové, tak i z interiérové strany,“ vysvětluje Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží VEKRA. Problémy s nedostatečně ochráněnou připojovací spárou, které pociťujeme pronikajícím chladem kolem okenních rámů, ale můžeme úplně eliminovat. Řešením se stává novinka – vnitřní folie s hliníkovou vrstvou!

Usazování okna opatřeného ochrannou folií s hliníkovou vrstvou

Právě díky ní můžeme přeneseně říkat: „okno na hliníku“. A jak konkrétně tato novinka funguje? „Za účelem ochrany připojovací spáry nejen před vlhkostí, která se hromadí během stavby či rozsáhlejší rekonstrukce, ale i před vlhkostí vznikající při běžných činnostech, jakými jsou vaření nebo praní, se při montáži používá speciální novinková vnitřní fólie, která je posílena o hliníkovou vrstvu. Tato parotěsná fólie s hliníkovou vrstvou zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry, a tedy i do montážní pěny. Na stranu exteriéru se pak lepí fólie jiná. Ta je jednak paropropustná, ale zároveň i vodotěsná. Díky tomu propouští případnou vnitřní vlhkost směrem ven z ostění a současně brání tomu, aby se dovnitř dostala srážková voda,“ vysvětluje „okna na hliníku“ Ing. Pavel Kašpar z VEKRY.

Pokud se tedy chystáte na jakoukoliv stavbu či rekonstrukci nebo pokud vám pod okny profukuje, moderní řešení pomocí, s nadsázkou řečeno, oken na hliníku je tou správnou volbou!