Cime 3 kvartal 2024

SŽDC zadá projekty tří pilotních úseků vysokorychlostních tratí

 

Dříteč (Pardubicko) 11. dubna (ČTK) - V letošním roce by se měla začít zpracovávat dokumentace pro územní řízení tří pilotních úseků vysokorychlostních tratí (VRT). Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) si na nich chce vyzkoušet budoucí proces přípravy a výstavby těchto tratí. Zvoleny byly úseky, kde se neočekávají větší komplikace, řekl dnes ČTK na Železniční konferenci v Dříteči na Pardubicku místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník (ANO).

"SŽDC zadá ke zpracování dokumentace pro územní řízení, což je blízký předstupeň stavebnímu povolení. Nejpozději do roku 2025, a předpokládám i dřív, ty úseky začneme stavět," uvedl Kolovratník.

Mezi pilotní úseky patří VRT Polabí na výjezdu z Prahy do Poříčan na Kolínsku, druhý je jižně od Brna a třetí z Přerova na Ostravu. Mají již schválené posudky vlivu na životní prostředí EIA a jsou v souladu s územními plány krajů, v nichž je pro ně vymezen koridor. Leží také v bezproblémovém území, kde se nečeká odpor obcí, které jsou poměrně daleko, a stavby by neměly být technicky příliš obtížné. Všechny pilotní úseky jsou v trasách budoucích vysokorychlostních tratí. Například část z Prahy do Poříčan se následně rozdvojí, jedna větev bude směřovat na Hradec Králové a Pardubice, druhá na jih na páteřní trať Praha - Brno.

Podle Kolovratníka je nejdále příprava vysokorychlostní tratě mezi Prahou a Drážďany, kde se dokončuje studie proveditelnosti. Ta navrhne podobu trati včetně zastávek a také tunel pod Krušnými horami. "Bude měřit přes 23 kilometrů a bude to nejdelší tunel ve středoevropském regionu," uvedl Kolovratník.

Vysokorychlostní tratě by měly výrazně zrychlit železniční dopravu v Česku. Například trať z Brna do Ostravy by měla do budoucna umožnit spojit tato města za jednu hodinu, stejně tak by se mělo jezdit jednu hodinu z Brna do Prahy nebo z Prahy do Drážďan.