Komatsu potřebu bagr

Stavba úseku D55 ze Starého Města do Moravského Písku startuje

Plynulejší a bezpečnější provoz čeká řidiče po dokončení úseku dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku. 8,8 km dlouhý úsek za 1,9 mld. Kč dokončí Skanska v roce 2024. V celé trase již proběhl archeologický průzkum, samotné zemní práce budou zahájeny 2. srpna.

Čtyřproudá dálnice s živičným povrchem začíná za mimoúrovňovým křížením Staré Město-jih se silnicí I/50, kde navazuje na předchozí již budovaný úsek Babice – Staré Město“. Součástí stavby je i  mimoúrovňová křižovatka Nedakonice, úsek pak na jihu končí provizorním napojením na silnici II/427 severně od Moravského Písku. U Nedakonic je na základě výsledků hlukové studie navržena téměř půlkilometrová protihluková stěna vysoká čtyři metry, která ochrání obyvatele vesnice před hlukem.

V celé trase je nyní provedena skrývka ornice a proběhl tam archeologický průzkum, vykácená zeleň bude vhodně nahrazena novou výsadbou.

„Začínáme přeložkami některých stavebních objektů, například potoka Dlouhá řeka. Musíme vytvarovat nové koryto, do něhož se pustí voda, a nad starým korytem se zbuduje konsolidační násyp. Dále budeme pracovat na přeložkách plynu a elektřiny a budeme pokračovat zemními pracemi v celé trase,“ říká projektový manažer Skanska Lubomír Pilný.

Celá stavba v rovině a s potřebou ochranou proti povodním má velký objem násypů – v maximální míře se zde bude využívat materiál z výkopů, i tak ale bude nutno dovézt až 10 000 tun materiálu denně. Bezpečná a plynulá doprava a logistika bude proto prioritou.

Základní informace o projektu:

Název: D55 5508 Staré Město - Moravský Písek

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lokalita: K.ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice, Moravský Písek

Délka úseku: 8,8 km

Zahájení: 8/2021

Zprůjezdnění: 4/2024

Dokončení: 11/2024

Cena: 1,952 mld. Kč
Počet mostů v trase: 6
Počet mostů přes dálnici: 3

Mimoúrovňová křížení: 2