Komatsu potřebu bagr

Právnická fakulta měla být základem rozlehlého komplexu Masarykovy univerzity

Praha (ČTK) - Právnická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity v Brně. Po pražské Karlově univerzitě druhá česká univerzita vznikla až v roce 1919. Kromě právnické měla fakulty lékařskou, přírodovědeckou a filosofickou. Výuka probíhala v náhradních prostorách blízko centra města, škola ale měla do roku 1930 získat nový akademický komplex s vlastním náměstím. Z jeho budování však kvůli hospodářské krizi sešlo, vznikla pouze budova Právnické fakulty, jejíž základní kámen byl za přítomnosti prezidenta Masaryka slavnostně položen 9. června 1928.

Právnická fakulta, která začala s výukou již v akademickém roce 1919/20, měla své provizorní sídlo v budově v Antonínské ulici (dnes rektorát Vysokého učení technického). Nový univerzitní areál měl vzniknou na úbočí Kraví hory mezi Veveřím a Žabovřeskami, vybudována však byla pouze budova Právnické fakulty. Monumentální novoklasicistní budova od architekta Aloise Dryáka byla otevřena v roce 1932. Vyniká nejen vertikálně členěnou fasádou obloženou travertinem a červenými cihlami, ale také výzdobou interiéru, jemuž vévodí obraz Antonína Procházky Prométheus přinášející lidstvu oheň v aule či barevný skleněný strop podle návrhu Františka Kysely. V budově kromě fakulty sídlil i rektorát univerzity, avšak pouze krátce. Po okupaci a uzavření vysokých škol se budova stala sídlem moravského zemského velitelství gestapa.

Po válce budovu zabrala Rudá armáda, později se sem právnická fakulta vrátila. Po komunistickém puči zdejší profesorský sbor tvrdě zasáhly čistky a nakonec byla v roce 1950 fakulta zrušena. Budova začala sloužit Vojenské akademii. Právnická fakulta se do Brna vrátila v roce 1969, avšak ne do původní budovy, ale do prostor bývalé Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu (dnes hotel Grandezza). Původní budova, která je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou, se fakultě vrátila až po pádu komunistického režimu.