liebherr 2023

Nová linka pražské čistírny odpadních vod bude hotová v září

Praha 25. dubna (ČTK) - Otevření nové linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) se oproti původnímu termínu zpozdí o více než měsíc. Důvodem je instalace nové technologie, která reaguje na změny ve složení odpadních vod v posledních letech. Novinářům to na dnešní prohlídce téměř dokončené stavby na Císařském ostrově řekla radní pro infrastrukturu Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice) a zástupci městské Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), která má stavbu na starosti a bude linku provozovat.

Nová vodní linka, kterou musí město postavit s ohledem na ekologické předpisy EU, měla původně být dokončena začátkem srpna. Kvůli instalaci dodatečné technologie za zhruba 16 milionů korun termín dokončení prodlouží do 18. září.

Úpravy přidají do už téměř dokončeného díla možnost skrápět hladinu čištěných vod v lince vodou v případě, že se na ní začne tvořit pěna. Podle vodohospodářů se to v poslední době děje častěji kvůli většímu množství vláknitých bakterií, které ve vodě žijí. V roce 2015 kvůli pěně stará linka řešila dokonce havarijní situaci.

Větší množství bakterií je podle odborníků dáno zvýšeným objemem a strukturou tuků v odpadních vodách. Je to trend teprve několika posledních let a není úplně jasné, proč k němu dochází. Může to být způsobeno například změnou diety obyvatel. Lidé by každopádně podle vodohospodářů neměli například vylévat olej po smažení do odpadu.

Cenu celého díla podle radní Plamínkové zvýšila také nutnost rozšířit protipovodňovou ochranu na úroveň ještě o půl metru vyšší, než byla hladina Vltavy při povodních v roce 2002. Cenu to zvedlo asi o 300 milionů korun. Celková cena nové linky je nyní vyčíslena na 5,8 miliardy korun a počítá se s dodatečnými pracemi ve výši 5,6 procenta celkové ceny.

Po dokončení vstoupí linka do zhruba tříměsíčního provozu, kdy se vypěstují bakterie, které se pro čištění vody využívají. Následovat bude roční zkušební provoz, kdy se bude testovat, jestli nové zařízení odpovídá stanoveným parametrům.

Nová linka je prvním a největším krokem celkové modernizace ÚČOV. Zhruba v roce 2021 by podle PVS měla začít modernizace staré vodní linky, která by se měla dostat na podobnou úroveň technologií jako ta nová. Po roce 2024 také začne modernizace takzvaného kalového hospodářství, tedy nakládání s kaly, které při čištění vznikají. S těmi se dá nakládat různě, například pálit, kompostovat či skládkovat. Možnost skládkování však právě v roce 2024 skončí.

Radní loni rozhodli, že novou část čistírny bude provozovat městem vlastněná Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Dosud čistírnu spravují Pražské vodovody a kanalizace (PVK), které mají do roku 2028 od města pronajatou pražskou vodohospodářskou síť. Po skončení smlouvy chce město provozovat celou čistírnu.

Čistírna vod na Císařském ostrově slouží od roku 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována, čímž se navýšila její kapacita. Čistírnu musí metropole zmodernizovat kvůli přísnějším ekologickým podmínkám a předpisům EU. Původně měla Praha začít plnit ekologické limity pro obsah dusíkatých látek v odpadních vodách už od roku 2011. Vyjednala si ale výjimku.