Komatsu potřebu bagr

Na okraji Krupky chce investor postavit 74 domů, potřebuje archeologický průzkum

Krupka (Teplicko) 22. září (ČTK) - Na okraji Krupky na Teplicku chce soukromý investor postavit 74 rodinných domů. Zemědělské pozemky je nejprve nutné vyjmout z půdního fondu. V blízkosti pozemků je památkově chráněný kosel Sv. Prokopa. Zemní práce mohou následovat až po provedení archeologického průzkumu. Stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí, uvedl krajký úřad Ústeckého kraje ve zveřejněném rozhodnutí.

V okolí je zahrádkářská kolonie, rereační stavby, stadion, silnice a kostel Sv. Prokopa. Součástí záměru je plán na stavbu vodovodního řadu, splaškové kanalizační stoky k odkanalizování lokality do městské kanalizace. Navrženo je veřejné osvětlení komunikací a chodníků. Naplánovaná je výstavba trafostanice. Rodinné domy by měly být vytápěny pouze elektrickou energií, tedy využitím elektrických kotlů nebo tepelných čerpadel.

Lokalita je přístupná z přilehlých ulic. Pozemky jsou vedeny jako zemědělský půdní fond, z něhož musí být vyňaty. Záměr je v souladu s územním plánem města Krupka.

V blízkosti řešeného území se nachází zřícenina kostela Sv. Prokopa. Původně gotický kostel je od roku 1958 na seznamu kulturních památek. Pokud se objeví nějaké archeologické nálezy, uskuteční se záchranný archeologický průzkum

V Krupce žije zhruba 13.000 obyvatel. Město leží v blízkosti dálnice D8 mezi Teplicemi a Ústím nad Labem.