Cime 3 kvartal 2024

Mero zvažuje stavbu ropovodu mezi Litvínovem a německým Spergau

Praha 29. března (ČTK) - Státem ovládaný provozovatel ropovodů Mero zvažuje stavbu nového ropovodu mezi Litvínovem a německou rafinérií Spergau. ČTK to řekla mluvčí firmy Radomíra Doležalová. O projektu se podle ní mluví řadu let, a to v souvislosti se zajištěním dostupnosti ropy pro Česko v případě výpadku dodávek ropovodem Družba přes Bělorusko, Ukrajinu a Slovensko. Nový ropovod by umožnil dodávky ropy ze severní větve Družby, případně z přístavů Gdaňsk a Rostock, uvedla. S plánovanou trasou ropovodu však nesouhlasí vedení Litvínova.

"Projekt je v současné době pouze ve stádiu předběžných úvah a posuzování. Není zpracována předběžná studie proveditelnosti, neprobíhá ani se neplánuje žádné řízení, které by k výstavbě ropovodu směřovalo. Nelze proto blíže určit dobu zahájení nebo dokončení výstavby a jejích předpokládaných nákladů," řekla ČTK Doležalová.

Připomněla, že záměr je zařazen mezi takzvané projekty společného zájmu Evropské unie a je také zmiňován v Politice územního rozvoje ČR. "Úvahy o realizaci projektu předpokládají, že by mohl být na českém území veden v trase již existujícího etylenovodu, který byl mezi chemickými komplexy Litvínov a Böhlen vybudován v 70. letech minulého století. Ochranná pásma případného budoucího ropovodu a již existujícího etylenovodu by se tedy na českém území kryla," dodala mluvčí.

Český rozhlas (ČRo) minulý týden upozornil, že s plánovanou trasou ropovodu v zastavěném území města nesouhlasí vedení Litvínova. Trasa byla podle radnice navíc navržena bez jakéhokoliv informování města. Představitelé města doufají, že dosáhnou přesunutí možného ropovodu mimo město, uvedl ČRo.

"Já se jenom divím, že v 21. století někdo na papír namaluje ropovod v zastavěném území, a že se zatím nikdo nezamyslel nad tím, že by se měla vytyčit nová trasa, která by pomohla navíc Litvínovu vymístit ten etylenovod, který tu máme historicky za 70. let 20. století," řekla rozhlasu starostka města Kamila Bláhová (ANO).

Ústecký kraj naopak plánovanou trasu ropovodu v trase etylenovodu obhajuje, odkazuje se přitom na stavební zákon, dodal rozhlas. Veřejná projednávání o umístění ropovodu by měla začít po 16. dubnu.

Akciová společnost Mero ČR vznikla k 1. lednu 1994 sloučením společností Petrotrans a Mero IKL. Společnost vlastní a spravuje ropovod IKL a českou část ropovodu Družba. Jediným vlastníkem firmy je prostřednictvím ministerstva financí český stát. Kromě správy obou ropovodů provozuje Mero centrální tankoviště ropy poblíž Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou.

V roce 2016 firma meziročně snížila čistý zisk o 12,4 procenta na 327 milionů korun. Tržby klesly o 14,8 procenta na 1,68 miliardy korun. Hospodářské výsledky za loňský rok zatím nejsou k dispozici.