husqvarna

NEPODCEŇUJTE KVALITNÍ IZOLACI SPODNÍ STAVBY DOMU. ZVÝŠÍTE TAK POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA A SNÍŽÍTE ÚČTY ZA ENERGIE

27. září 2021 – Co nejlépe tepelně izolovat nový dům nebo dům v rekonstrukci je klíčovým úkolem každého stavebníka. Vhodně vybraná a aplikovaná tepelná izolace nejenom že pomůže vytvořit útulné a pohodlné bydlení na další desetiletí, přinese také významné finanční úspory za energie. S tepelnou izolací domu je třeba začít už od základů, tedy u spodní stavby domu. Ta je dlouhodobě vystavena především vlhkosti, ale i dalším vlivům, které je třeba odstranit.

Spodní stavba domu je z hlediska oprav a úprav nejkomplikovanější částí domu. Je velmi těžké, spíš nemožné bydlet v domě, kde se na spodní stavbě domu pracuje. Vybrat vhodný materiál a zajistit co možná nejpreciznější aplikaci tepelné izolace má tedy velký význam a ušetří uživatelům domu případné komplikace v budoucnosti.

Co je spodní stavba a jaké vlivy na ni působí?

Spodní stavbou se rozumí především základy domu, patří sem ale i další části domu jako jsou suterény a sklepy. Spodní stavba je trvale vystavena různým vlivům – nejčastěji je to vlhkost způsobená především podzemní vodou, negativně se na ní projevuje také radon v půdě, střídající se teploty nebo bakterie, houby a kořeny rostlin v půdě.

Aby byla spodní stavba proti těmto vlivům co nejlépe chráněna, používá se pro její izolaci extrudovaný polystyren URSA XPS, který má na rozdíl od běžného polystyrenu uzavřenou buněčnou strukturu. Velmi dobře tedy odolává tlaku, je nenasákavý a rezistentní vůči střídavému zmrazování a rozmrazování i hnilobě.

Myslete i na zateplení souvisejících zdí, základových pasů a základových desek

„Pro zvýšení komfortu a úspor za energie je nutné nezapomenout na dostatečně dimenzované zateplení základových pasů či desek a zateplení suterénních zdí zvenku. Kvalitní zateplení spodní stavby zvýší povrchovou teplotu v interiéru a tím i komfort stavby. Sníží se také riziko kondenzace a růstu plísní,“ říká Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA, která se zabývá výrobou a distribucí tepelných izolací.

V minulosti se při stavbě či rekonstrukci domu často zapomínalo na sokl, což je část obvodové svislé stěny od upraveného terénu do určité výšky. Měl by být vysoký alespoň 300 mm. Je ale možné, např. kvůli možnosti skluzu sněhu ze střechy, aby byl výrazně vyšší. Sokl musí v každém ročním období snášet dešťovou vodu, sníh a mechanické namáhání.

Tyto problémy vyřeší materiály URSA XPS N-III-PZ-I nebo URSA XPS N-III-PZ-I TWINS, jejichž speciální vaflový povrch izolace navíc zaručuje dokonalé přilnutí omítkových materiálů. Na zateplení svislých suterénních zdí zvenku je pak ideální URSA XPS N-III-L a URSA XPS N-III-L TWINS. Materiály TWINS jsou dvojité XPS desky, díky čemuž mají vyšší tloušťky, proto umožňují dosáhnout progresivních dimenzí zateplení.

Nová zelená úsporám

Všechny izolace URSA, tedy i ty vhodné na zateplení spodní stavby, jsou registrovány v další etapě programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. Ten bude spuštěn v průběhu měsíce října. Díky sloučení Nové zelené úsporám s Dešťovkou, dotačním programem zaměřeným na hospodaření s dešťovou vodou, může jeden žadatel zkombinovat hned několik opatření – od zateplení domu přes výměnu kotle až po pořízení nádrže na dešťovou vodu. Žádosti o dotace se tak urychlí a zjednoduší, a navíc za jejich kombinaci může žadatel získat i zajímavé bonusy. Je tedy možné získat z tohoto programu dotaci i na tyto produkty URSA, výrazně ušetřit náklady na stavbu nebo renovaci domu či bytu, a přitom využít kvalitní a uživatelsky přátelský materiál této značky.

Více informací naleznete na www.ursa.cz.