Komatsu potřebu bagr

Zavádění optických sítí se v Brně v budoucnu obejde bez kopání do země. Umožní to unikátní kabelovody

Méně kopání do země a snadnější zavádění optických, ale i dalších sítí v Brně. To jsou benefity, které přináší pokládání takzvaných kabelovodů do liniových staveb ve městě. U nových developerských projektů se s kabelovody díky Městskému standardu pro budování komunikační infrastruktury již počítá. Do stávající, zejména historické zástavby se budou pokládat v rámci rekonstrukcí a plánovaných stavebních úprav.

Hustá a kvalitní komunikační síť je pro města a obce důležitá. S postupným zaváděním konceptů Smart Cities do praxe a důrazem na on-line komunikaci jejich jednotlivých prvků přitom ještě nabývá na důležitosti. Dodatečné budování optických sítí se však, pokud se na ně nemyslelo už při samotné výstavbě, často neobejde bez dalších stavebních zásahů.

Těch by však díky Městskému standardu pro budování komunikační infrastruktury do budoucna mělo být v Brně jen minimum. Standard počítá s tím, že do všech liniových staveb – jak těch prováděných v rámci městských firem a subjektů, tak i developerských projektů – budou Technické sítě Brno (TSB), které se starají o městskou datovou infrastrukturu, automaticky pokládat i takzvané kabelovody. Díky nim bude prakticky kdykoliv možné dodatečně „zafouknout“ optický nebo jakýkoli jiný komunikační kabel, aniž by bylo nutné v daném místě znovu kopat do země.

„Kabelovody se ve světě běžně využívají, ale je to hlavně o přístupu samotných architektů a projektantů, kteří na to myslí při kreslení svých projektů. Podle Městského standardu by je však měli developeři do svých plánů zahrnovat automaticky, potažmo by je po nich měli vyžadovat úředníci na stavebním úřadě. Díky tomu je budeme moci následně při samotné realizaci do stavby sami položit,“ vysvětluje předseda představenstva Technických sítí Brno Michal Marciniszyn.

Kabelovody si lze zjednodušeně představit jako soustavu za sebe položených vícekomorových obdélníků či čtverců vyrobených z odolného termoplastu. „Jednotlivé komory lze následně využít k vedení například optických kabelů, metalických sdělovacích kabelů, kabelů nízkého napětí či veřejného osvětlení. Výhodou je, že zmíněná řešení do nich lze uložit jak při samotné stavbě, tak právě i dodatečně bez nutnosti znovu kopat do země,“ upřesňuje generální ředitel TSB Pavel Rouček.

Vzhledem k velikosti – ekonomicky nejvýhodnější devítikomorové řešení je čtverec o hraně 40 centimetrů a délce 120 centimetrů – jsou kabelovody primárně určeny pro novou výstavbu, popřípadě pro generální rekonstrukce celých úseků ulic. V případě menších staveb, jako je rekonstrukce veřejného osvětlení nebo výstavba vedení pro operátory, se TSB snaží pro potřeby města používat alespoň takzvanou přípolož. Do liniové stavby se v takovém případě dávají trubice z odolného termoplastu umožňující i dodatečné pokládky optických kabelů.

Operátoři díky kabelovodům ušetří, řešení si jednoduše pronajmou

V současné době se v Brně kabelovody již využívají v rámci městských organizací. Mnoho jich podle Michala Jukla, ředitele ICT Technických sítí Brno, vybudoval brněnský dopravní podnik, nicméně ty spadají pod drážní zákon a využít je tak nemohou soukromé subjekty. Zcela nové kabelovody byly vybudovány městem při generálních rekonstrukcích ulic Trnitá a Plotní a jsou též součástí stavby velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici. Městské organizace si také vzájemně vycházejí vstříc a položené „minikabelovody“ si mezi sebou poskytují, což snižuje náklady na výstavbu optické sítě až na jednu čtvrtinu.

Nové kabelovody poslouží v budoucnu nejen pro potřeby města Brna, městských částí či firem, ale například i soukromých subjektů. „Typickým příkladem jsou operátoři a poskytovatelé internetového připojení. Ekonomicky je pro ně mnohem výhodnější si kabelovody pronajmout – nechat si optické kabely položit přímo do nich a platit za jejich využívání –, než si vybudovat vlastní trasu,“ uzavírá Michal Jukl.