Komatsu potřebu bagr

Teplota odpadních vod stoupá, polypropylen nahrazuje PVC

Jaký typ potrubí zvolit pro domovní kanalizační přípojky nebo i hlavní vodovodní a kanalizační řady? A podle čeho se nejlépe orientovat? Praxe ukazuje, že kromě tradičně sledované tlakové odolnosti a životnosti je to i teplota. Moderní domácnosti totiž díky automatickým pračkám a myčkám produkují stále teplejší odpadní vodu. V současnosti asi nejrozšířenější potrubí z PVC, jehož teplotní odolnost dosahuje maximálně 60°, přestávají tedy v mnoha případech vyhovovat.

Projektanti a stavitelé se z tohoto důvodu stále častěji uchylují k použití potrubních systémů vyrobených  z polypropylenu. Velmi častou volbou je tak například potrubí Wavin KG 2000, které je schopno odolávat teplotám až 90°C.

 

skaixie9wy6pj8ji6u8b.jpg

 

Potrubí z polypropylenu má kromě vyšší teplotní odolnosti celou řadu dalších výhod. Stavební firmy i investoři například ocení možnost manipulace a instalace potrubí i při velmi nízkých teplotách, což zamezí zbytečným průtahům při realizaci stavby. Mráz sice nevadí většině plastů, a tak je lze skladovat i v zimě mimo vytápěné objekty, ne s každým však lze i manipulovat. Například u potrubí z PVC se jeho odolnost proti prudkým nárazům s klesající teplotou (zvl. okolo 0 °C a při teplotách nižších) snižuje. Z těchto důvodů se nedoporučuje provádět pokládku PVC potrubí při teplotách pod 5° C. Zvýšenou pozornost při nízkých teplotách je potřeba dávat také při řezání a vrtání PVC.

 

Manipulace a pokládka potrubí z polypropylenu

Naproti tomu s potrubím vyrobeným z polypropylenu je možné bez obav manipulovat i při velmi nízkých teplotách až -20 º C. Samotná pokládka tohoto potrubí za velmi nízkých teplot je však omezena zejména hutnitelností obsypu a ne vlastnostmi samotného potrubí.  Pro dosažení předepsaného stupně hutnění by se potrubí z polypropylenu mělo pokládat do teploty  - 5 º C. Pro funkčnost celého systému je právě zhutnění obsypu velmi důležité, proto je důležité při nízkých teplotách požadovaný stupeň zhutnění obsypu důsledně kontrolovat. Rizikem může být rovněž těsnění, které při teplotě kolem – 10°C může ztrácet svou elasticitu. Proto doporučujeme skladovat těsnění odděleně v pokojové teplotě.

 

 ohdah36dxbfwj4wc1871.jpg


KG 2000 – polypropylen v praxi

Již zmiňovaným zástupcem moderního kanalizačního potrubí z polypropylenu je KG 2000, které má v porovnání se svým předchůdcem z PVC vyšší kruhovou tuhost SN10, delší životnost až 100 let, vyšší odolnost vůči abrazi a také vyšší těsnost.

Zatímco běžné potrubí z PVC má těsnost 0,5 bar, tak systém KG 2000 byl testován až na hodnotu 2,4 bar. Díky vyšší těsnosti může být toto potrubí umístěno i v ochranných pásmech zdrojů pitné vody. KG 2000 nabízí patentovaný těsnící systém, který je tvořen hrdlem se speciálně tvarovanou drážkou a těsnícím prvkem se třemi břity. Výsledkem je trvalá a dokonale pevná ochrana před infiltrací i únikem. Kromě vysoké těsnící schopnosti přináší tato speciální konstrukce těsnícího prvku i značné časové úspory. Stupňovité těsnění totiž značně minimalizuje silu potřebnou ke spojení dříku s hrdlem.

 

Normy a předpisy pro výrobu potrubí

Potrubí KG 2000 je vyráběno dle normy ČSN EN 14758-1. Tato norma povoluje použití minerálně zesíleného polypropylenu (PP-MD). Systém KG 2000 nabízí mimořádně robustní plnostěnné trubky z optimalizovaného materiálu PP-MD s homogenní strukturou. Díky speciální výrobní technologii mají trubky a tvarovky systému KG 2000 výrazně vyšší modul E a tedy perfektně vyváženou tuhost a houževnatost. Vysoká kruhová tuhost dovoluje značné zatížení, zatímco houževnatost systému KG 2000 zajistí odolnost vůči proražení.

 

 94f3k1ph550j2epz2u77.jpg

 

Pro běžné potrubí z polypropylenu platí výrobní norma ČSN EN 1852-1, která zakazuje použití minerálních modifikátorů.  Potrubní systémy vyráběné podle obou norem se shodují, pokud jde o rozsah použití. Rozdílem je ovšem použití recyklátů.  Pro potrubí z PP dle normy ČSN EN 1852-1 smí být dodatečně použit také recyklovaný materiál a recyklát. Při formování směsí z PP-MD dle normy ČSN EN 14758-1 není přípustné použití recyklovaného materiálu a recyklátu.  Při porovnání požadavků kladených na potrubní odpadní systémy dle obou norem se zjistilo, že pro trubky a tvarovky z PP-MD (KG 2000) dle ČSN EN 14758-1 se musí provádět větší rozsah zkoušek než pro trubky a tvarovky z PP dle ČSN EN 1852-1.

 

Budoucnost patří moderním plastům

Provoz v moderních domácnostech a zejména ve velkých zařízeních, jako jsou hotely a nemocnice, klade vysoké nároky na bezpečnost, teplotní odolnost a životnost potrubních systémů. Důležitým aspektem pro splnění požadavků na odpadní potrubní systémy je i ochrana životního prostředí a úspora nákladů za materiál, uskladnění, pokládku i údržbu. Moderní materiál polypropylen všechny tyto požadavky splňuje.