Komatsu potřebu bagr
1:26

Technologie kamenolomu Brant

Nová technologická linka společnosti Froněk

Strojírny Podzimek je přední dodavatel technologií pro kamenoprůmysl. Na zařízeních této firmy se přepravuje a zpracovává štěrk, písek a drtě po celé Evropě. Nejvzdálenější destinace, kde pracují stroje a zařízení firmy jsou Portoriko, Peru a Vietnam. Přes 50 % dodávek však směřuje do České republiky.

V únoru 2019 byla předána do zkušebního provozu nová technologická linka kamenolomu Brant na Rakovnicku. Kamenolom je surovinovou základnou obalovny společnosti Froněk, spol. s r.o., která je stabilní a dlouhodobě prosperující společností střední velikosti. Firma realizuje stavební projekty v oblasti dopravního a inženýrského stavitelství.

Projekt Evropského fondu pro regionální rozvoj pod Operačním programem Životní prostředí pro firmu Froněk

Na financování dodávky linky na drcení kameniva společnosti Froněk přispěl Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem nadlimitní zakázky dle zákona 134/2016 zadávané v otevřeném výběrovém řízení se stala Výměna technologické linky na drcení kameniva v kamenolomu v rámci projektu „Snížení produkce emisí kamenolomu Brant“. Zakázku získala společnost Strojírny Podzimek, s.r.o.

Strojírny Podzimek v přesně vymezeném čase dodaly nejen samotnou linku včetně projekčních prací, instalace a zprovoznění. Součástí dodávek byla i projektová dokumentace stavební připravenosti, projektová dokumentace a realizace elektro a automatizace, a to včetně dokumentace k nově navržené a zesílené trafostanici. Odprášení linky je řešeno odsáváním a zkrápěním. Předmětem dodávky jsou všechny revize a zkoušky v souladu s platnými předpisy. Jednalo se o největší realizaci nové úpravárenské linky na zpracování kameniva v České republice v roce 2019.

Technologie linky

Linka sestává ze tří stupňů drcení, soustavy pásových dopravníků a třídičů, zásobníků a řídícího systému, automatiky a zařízení na snížení emisí.

Rubanina žulového porfyru velikosti do 600 mm je navážena nákladními auty k primární násypce o objemu 22 m3. Odhliněná a na hrubotřídiči VTG 90x 190/2 vytříděná horní nadsítná frakce jde do čelisťového drtiče DC 105x800.   Kapacita linky je 170 t/hodinu. V lince jsou nasazené dva kuželové drtiče HCU 10/220 a HCU 10/65 a tři třídiče, z nichž první má velikost třídících ploch 1 600x 5 000 mm. Výsledkem jsou frakce pro obalovnu a štěrkodrtě. Část výrobků je skladována volně na skládkách, část v ocelových zásobnících.

Vzdálený přístup

Linka má vzdálený přístup ke strojům pro automatizaci a řízení. K jednotlivému stroji se lze připojit z výrobního závodu jak pro sledování provozu, tak pro hlídání opotřebení a předejití možné poruchy. Šetří čas dodavateli i uživateli.

Kvalita linky i výrobků

Celá linka po půlroce provozu pracuje přesně podle předpokladu a její výkon i výrobky splňují očekávání společnosti. Na provoz linky a její projekční řešení se jezdí dívat odborníci z oboru, jak dodavatelé, tak projektanti i další možní uživatelé podobných zařízení, jak potvrdí Jiří Bohuslav, vedoucí provozu.