husqvarna

Systém kanalizačních trubek a tvarovek pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky

Text: Jan Garai, foto: Ostendorf - OSMA s.r.o.

Ostendorf – OSMA s.r.o. je tradiční český výrobce kanalizačních systémů z plastu, kterého není třeba dlouze představovat. Působí na českém trhu již od roku 1994 a své produktové portfolio rozšiřuje dle požadavků trhu. Společnost se zaměřuje především na gravitační kanalizační systémy pro instalaci odpadů uvnitř budov a pro venkovní prostředí.

HT systém PLUS je produktová řada určená pro vnitřní instalaci a díky své vylepšené receptuře vykazuje výborné mechanické a akustické hodnoty. Jedinečný systém tichých odpadních trubek a tvarovek nese produktové označení Skolan SAFE. Skolan SAFE je kvalitní produkt z polypropylenu, obsahujícího velké množství minerálního plniva. To propůjčuje odpadním trubkám a tvarovkám Skolan SAFE dB vynikající mechanické a akustické vlastnosti, které významně snižují intenzitu hluku, pronikajícího přes stěnu potrubí do okolí. Venkovní kanalizační KG systém (PVC) je vyráběný z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN4, SN8 a SN10. Venkovní kanalizaci doplňuje ucelená nabídka revizních šachet a produktová řada KG 2000 Polypropylen.

KG 2000 Polypropylen® je moderní vyspělý systém kanalizačních trubek a tvarovek, určený především pro exponovaná místa a pro výstavbu kanalizace v náročných podmínkách, kde lze počítat s hloubkou uložení až 8 m. Zároveň splňuje veškeré standardy budoucnosti i podmínky pro ochranu přírody. Kanalizační trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® jsou vyráběny z polypropylenu (PP). Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky jako jsou dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení či oblasti s vysokou hladinou podzemní vody. Vzhledem k zesílené homogenní stěně trubek a tvarovek KG 2000 Polypropylen® se hodnota jejich kruhové tuhosti rovná SN 10 respektivě SN 16. Systém proto nachází své uplatnění například při zakládání staveb ve velkoměstské zástavbě a v centrech měst. Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těsnící element, který je opatřen napínacím břitem - zabraňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břitem - fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břitem - odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břitem - zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje. Kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® je dle DIN 8078 odolný vůči kyselým odpadním vodám s hodnotou pH 2 až po vody alkalické o hodnotě pH 12. Vzhledem k vysoké houževnatosti materiálu - polypropylenu, je celý systém, včetně těsnících elementů, dlouhodobě odolný teplotám do 90˚C. Vysoká vrubová houževnatost a nízká povrchová drsnost (0,001 mm) má velký význam pro hydraulické vlastnosti kanalizačního systému KG 2000 Polypropylen®. Obecně platí, že čím nižší je povrchová drsnost, tím vyšší může být průtočné množství, stěna trubky není napadána korozí ani erozí, a tím téměř zaniká možnost tvorby usazenin. Kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® je inertní vůči podzemním i splaškovým vodám. Každá z jeho částí je plně recyklovatelná, případně spalitelná za vzniku vody a oxidu uhličitého.

Rostoucí poptávka trhu po produktové řadě KG2000 Polypropylen SN10 a SN16 nejen v projektovém obchodě přiměla společnost Ostendorf – OSMA rozšířit své skladové prostory zakoupením areálu výrobní firmy Marotta v Komorovicích, která se nacházela v bezprostřední blízkosti areálu společnosti OSMA. Jedná se o skladovou plochu o rozloze cca 5000 m2.

Zvýšený zájem z řad projektantů o produktovou řadu KG2000 Polypropylen, který se nabízí v kruhové tuhosti SN10 a SN16, se projevil i poptávkou po podpoře softwaru pro projektování a konstruování. Společnost Ostendorf OSMA nabízí knihovní prvky pro AutoCad a ArchiCad. Tyto knihovny spolu s výpočtovým programem Techcon OSMA CAD lze zdarma stáhnout na webových stránkách společnosti OSMA.

V posledních letech stoupá obliba používání softwaru Autodesk Revit. Z tohoto důvodu se postupně připravují i BIM knihovny pro Autodesk Revit. V současné době naleznete na stránkách společnosti Ostendorf - OSMA knihovny pro REVIT HT Systém PLUS, KG Systém (PVC) a KG2000 Polypropylen.

Korespondenční adresa
Ostendorf - OSMA s. r. o. 
Komorovice 1, 396 01 Humpolec 
Česká republika

Technická podpora
+420 565 777 112
+420 725 960 761
servis@ostendorf-osma.cz

Zákaznická podpora
+420 565 777 111
info@ostendorf-osma.cz