husqvarna

Společnost Guardian Glass v Evropě nahrazuje nástroj Configurator sadou nástrojů Glass Analytics určených k analýze systémů skel a zasklívání

Společnost Guardian Glass v Evropě zavedla široce používanou webovou sadu softwarových nástrojů Glass Analytics, která usnadňuje evropským uživatelům demonstraci výhod vysoce výkonných skel pro využití ve fasádách budov.

S nástroji Glass Analytics mají uživatelé přístup k jedinečné online platformě (https://glassanalytics.guardian.com/), která hostí celou řadu výpočetních a vizualizačních nástrojů včetně komplexní analýzy konfigurace, akustických výpočtů, fotorealistického vykreslování, modelování budov Building Information Modeling (BIM) a mnoho dalšího.

Nástroje Glass Analytics byly představeny evropským uživatelům jako nová platforma společnosti Guardian k analýze systémů skel a zasklívání, která nahrazuje nástroj Guardian Configurator, který byl již deaktivován. Ke zjednodušení a vylepšení přístupu k analytickým nástrojům společnosti Guardian byl nástroj akustických výpočtů Acoustic Calculator zapracován do sady nástrojů Glass Analytics, čímž vzniklo pro uživatele jednotné prostředí pro komplexní výkonovou analýzu skel a zasklívání.

Všechny nástroje v sadě aplikací Glass Analytics spolupracují jako pomůcka při procesu výběru skel a vedou uživatele k příslušnému řešení skel tak, aby výsledek splňoval designové cíle jejich projektu.  Tyto nástroje poskytují v každém kroku návrhu, specifikace a procesu konstrukce důležité informace o estetice a výkonnostních hodnotách skla při úpravách zasklení tak, aby vedly ke splnění požadavků projektu. S nástroji Glass Analytics může uživatel:

  • Vypočítat výkonnostní parametry skel s širokými možnostmi přizpůsobení konfigurací
  • Stanovit akustický výkon různých konfigurací zasklení
  • Vygenerovat fotorealistické obrazy standardních nebo vlastních úprav skel
  • Přistupovat k robustnímu, zákaznickému nástroji pro modelování obsahu na základě stavebních dat BIM (Building Information Modeling)
  • Archivovat výpočty projektu a generovat finální zprávy připravené pro klienta

Dimosthenis Liouris, vedoucí střediska technických konzultací Technical Advisory Center Manager společnosti Guardian Glass v Evropě říká: „Nástroje Glass Analytics poskytují řešení fasád, která umožňují architektům, designérům, dodavatelům lehkých obvodových plášťů a zpracovatelům skla prozkoumat estetické a funkční možnosti při současném splnění komplexních požadavků na úspory energie, zajištění osvětlení a akustických požadavků. Naší vizí je vytvářet hodnoty pro naše zákazníky a jsme přesvědčeni, že náš nový software k tomu přispěje nástroji, které naši zákazníci potřebují, aby porozuměli kombinacím vysoce výkonných skel a dokázali je specifikovat tak, aby co nejlépe vyhověly požadavkům jejich dalšího projektu.“

Metody výpočtů generovaných pomocí editoru konfigurace Glass Analytics jsou certifikované pověřenou zkušebnou KIWA z hlediska přesnosti podle norem EN410 a EN673. Výpočtová data v programu se přebírají z certifikovaných hodnot, aby byla zajištěna spolehlivost kalkulace a výstupních dat pro použití při navrhování staveb.