Komatsu potřebu bagr

Samonivelační technologie - moderní způsob opravy poklopů

Kanalizační poklopy a uliční vpusti nevhodně umístěné v komunikaci jsou problémem, který řeší mnoho provozovatelů. Opakované opravy zvyšují náklady na provoz kanalizace, a proto se tento problém odsouvá co nejdéle to jde. Propadlé či poskakující poklopy a vpusti jsou poté přítěží nejen pro automobily, které přes ně opakovaně jezdí, ale také pro obyvatele měst a obcí. Zejména pak v nočních hodinách, kdy kvůli hlasitému bouchání trpí široké okolí.

Největší problém představují poklopy a vpusti, které se nacházejí přímo v jízdním pruhu. S rostoucí intenzitou dopravy dochází k jejich nadměrnému dynamickému zatížení, které hrdlo šachty neunese, postupem času degraduje a poklop se začne propadat.

Dalším činitelem způsobujícím tyto obtíže je nesoulad chování šachty a poklopu ve vozovce. Tyto problémy jsou způsobeny mnoha faktory a jedním z nich je počasí. Velkou roli zde hraje střídání ročních období, které v závislosti na podloží pod komunikací způsobuje výškové změny nivelety vozovky.

Můžeme dále pokračovat ve výčtu případů, které může samonivelační technologie ošetřit. Jedním z nich jsou kompletní opravy komunikace v kombinaci s různými typy podloží. Díky kvalitním opravám dochází k dokonalému odvodnění, které vede k postupnému vysychání podloží. Silnice pak sedá, ale konstrukce skladby kanalizace a poklopů drží stále stejnou niveletu. Po pár měsících až letech se stává, že poklopy „vyrostou“.

Samonivelační technologie umí tyto případy ošetřit a tím šetří náklady a čas strávený opravami. Pojďme tedy rozkrýt, co se za samonivelační technologií skrývá.

Co je hlavním přínosem této technologie?

Základní výhodou je skutečnost, že samonivelační poklop, na rozdíl od jiných typů poklopů, není s vlastní stavbou kanalizační šachty spojen přímo, není součástí šachty samotné, ale naopak je součástí jednotlivých vrstev komunikace. S těmito asfaltovými vrstvami je finálně spojen zaválcováním nebo hutněním vibrační deskou, podle způsobu zabudování.

Odlišná konstrukce a způsob instalace samonivelačního poklopu způsobuje rozptýlení části svisle působících sil mimo šachtu. Díky tomuto způsobu uložení se až 80 % tlaku rozloží mimo vlastní šachtu do jejího okolí a dochází ke dochází tak ke snížení šachty dopravním provozem.

Jsou potřeba speciální technologie a materiály?

Usazování samonivelační technologie vyžaduje specifické know-how a zkušenosti. Při zabudování poklopu je vyžadováno pečlivé dodržení technologických postupů. K instalaci se používá speciální bednění, které zaručí trvalou niveletu poklopu s vozovkou. Vozovka je pak v oblasti poklopu zcela rovná a přejezd přes něj se obejde bez rušivých rázů.

Důležitým faktorem pro dlouhodobě bezproblémové usazení poklopů je i výběr správných materiálů, které mají významný vliv na kvalitu usazeného poklopu nebo vpusti. Naše společnost k opravám využívá produkty od renomované firmy MAPEI, se kterými máme vynikající zkušenosti. Na výškové usazení betonových prstenců používáme rychletuhnoucí tixotropní maltu Mapegrout SV T. K vytvoření základu používáme tekutou maltu s rychlým průběhem tuhnutí Mapegrout SV. Jejich výhodou je rychlá aplikace a jsou zásadním prvkem, který umožňuje rychlé uvedení komunikace do provozu.

Jaká je životnost opravy samonivelační technologií?

Samonivelační technologie se na českém trhu objevuje zhruba 10 let. Důležitou roli hraje i stav komunikace, kde se oprava prováděla. Pokud je komunikace kvalitní, je vidět, že poklopy svou úlohu plní bez problémů a stále drží v niveletě vozovky i v komunikacích s vysokou hustotou provozu. Je tedy zřejmé, že poklopy budou ještě dlouho a bez větších problémů plnit svou funkci. Také díky tomu dáváme na opravy samonivelační technologií standardní záruku 5 let.

Výše zmíněné charakteristiky jsou důvodem, proč při opravách poklopů a vpustí preferujeme právě tuto technologii a naši zákazníci to umějí ocenit.

www.sanipo.cz

tel.: 721 975 858
e-mail: hlavacek@sanipo.cz