Komatsu potřebu bagr

Rekonstrukce dvora nemocnice sv. Alžběty v Praze s 300letou tradicí

Dvůr nemocnice sv. Alžběty na pražském Albertově prochází kompletní rekonstrukcí, novým systémem odvodnění i rozvržením vnitřního prostoru. Budova s 300letou tradicí péče o nemocné byla dlouhodobě podinvestovaná a neopravovaná.

Záměrem vedení je areál nemocnice opravit a vrátit klášternímu objektu jeho původní nadčasový ráz.

Na dvoře vznikají nové zelené a pochozí plochy pro pohyb pacientů i návštěvníků. Součástí změn je i vyřešení systému odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou.

Projekční tým MEA navrhl systém žlabů MEARIN PLUS v kombinaci s nerezovými štěrbinovými nástavci TSL 1000.

Toto řešení s liniovým systémem žlabů z SMC kompozitu je vhodné pro odvodnění ploch s malým nebo dokonce nulovým podélným spádem. Dno žlabů je spádované, takže vodu bezpečně odvede do jímek. SMC kompozit je velmi odolný materiál, který vydrží i přímý styk s horkým asfaltem, takže případná úprava přístupových cest nebude nijak omezena.

Nerezové štěrbinové nástavce jsou na povrchu viditelné pouze jako úzká linie kopírující obrubníky chodníků nebo geometrii ploch.

Systém štěrbinového odvodnění se používá většinou pro odvodnění náměstí, pěších zón, pochozích ploch u nákupních center, u historických objektů. Odvodnění je tak vyřešeno funkčně, ale současně splňuje i vysoké estetické nároky architektů nebo památkářů.

Více o žlabech MEARIN PLUS z kompozitu:

https://www.mea-group.com/cz-wma/cs/products/drainage-channel-mearin-plus/