husqvarna

RAINEO - systém pro bezproblémové a efektivní hospodaření s dešťovou vodou

Globální změny klimatu nás stále více vystavují extrémům: na jedné straně teplotním maximům a dlouhému suchu, na straně druhé přívalovým dešťům a záplavám. Systém Raineo® umožňuje zachycování, zadržování, čištění a efektivní využití dešťové vody, případně její bezproblémové vsakování do země. Kvalita surovin a komponentů zaručuje dlouhou životnost, vysoká technická úroveň výrobků i projekce garantuje spolehlivou funkci po celé generace. Do výše uvedeného systému patří i zasakovací systém STORMBOX II a odlučovače lehkých kapalin (OLK).

Neustále se rozvíjející výstavba společně s prohřešky při hospodaření s vodou velmi často způsobují její nedostatek a přispívají k erozním jevům, znečišťování vody a zahlcování kanalizační sítě. Hospodaření s dešťovou vodou řeší Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. V § 20 se mimo jiné uvádí, že vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, musí být řešeno: přednostně jejich vsakováním, nebo jejich zadržováním a  regulovaným odváděním oddělenou kanalizací do vod povrchových. Pokud není možná ani jedna varianta, mohou být regulovaně vypouštěny do kanalizace se souhlasem provozovatele. Použití systému RAINEO vám nabízí rychlé, elegantní a  dlouhodobé naplnění stanovených podmínek. Systém Stormbox II je určen pro zasakování (infi ltraci) nebo zachycování (retenci) dešťové vody.

Urychlíme a zjednodušíme vaši práci

Základním prvkem systému je vsakovací jednotka/box o rozměrech 1200x600x600 mm. Její pevnost a stabilitu zaručuje 8 pilířů, které se stejně jako dno spojují integrovanými patentovanými zámky do extrémně pevných bloků. První řada boxů se klade na podkladovou desku (dno), další řady se pak již kladou přímo na sebe a po obvodu galerie jsou instalovány boční panely na zasouvací panty. Toto řešení přináší velmi jednoduchou, rychlou a spolehlivou montáž! Systém lze napojit k inženýrským sítím pomocí potrubí DN150 až DN400 přes boční připojovací panel, který se instaluje na zasouvací panty místo panelu bočního. Vrchní napojení se pak provádí přes adaptéry DN200, 400 a 630.

Spousta chytrých řešení…

Důmyslně navržené pilíře boxů umožňují snadný průchod ve všech směrech jak kontrolní kameře, tak i trysce pro tlakové čištění, což jsou důležité faktory pro snadnou údržbu a prevenci drahých závad. Dno i boční panely mají unikátní patentovanou konstrukci, kdy díky šikmému žebrování dochází k odrazu tlakové vody při čištění, čímž se předchází poškození obalových materiálů, jako jsou geotextilie nebo hydroizolační fólie. Pro minimalizaci rizika je správný směr čištění zřetelně vyznačen na všech prvcích - dnech i bočních panelech.

…a špičkových parametrů

Box se vyznačuje vysokou objemovou účinností > 95,5 %, celkovým/využitelným objemem 432/412,6 litrů a díky nízké váze 14 kg je velmi dobře manipulovatelný bez nutnosti použití mechanizace. Materiál jednotky, standardně dodávané v zelené barvě RAL 6024, je vyroben z kvalitního čistého polypropylénu bez použití recyklátu. Okamžitá nosnost boxu umožňuje jeho použití i pro extrémní zatížení kamionovou dopravou.

ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN

Odlučovače lehkých kapalin (OLK) se používají v místech, kde je nebezpečí znečištění okolí těmito látkami (např. motorový benzín a nafta, topný olej a jiné oleje minerálního původu). Odloučení kapalin musí být zabezpečeno do takové míry, aby se zabránilo jejich vypuštění nešťastnou náhodou stejně jako nekontrolovatelným způsobem a nedošlo tak k ohrožení životního prostředí.

Pomáháme vám k čistším provozům

Tato zařízení se používají zejména pro čištění odpadních vod z průmyslových provozů, mycích linek automobilů, čerpacích stanic pohonných hmot a k čištění dešťových vod kontaminovaných olejem z nepropustných ploch, jako jsou parkoviště a pozemní komunikace. Minimální požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 858-1. Vedle konstrukčních a materiálových požadavků jsou zde požadavky na uspořádání jednotlivých prostorů zabezpečujících funkčnost odlučovače. Z pohledu maximálního přípustného obsahu zbytkového oleje jsou odlučovače rozděleny do 2 tříd: I. třída – max. 5 mg/l (koalescenční odlučovač) II. třída – max.100 mg/l (gravitační odlučovač) V téměř 90 % případů se používá OLK třídy I, který se skládá z kalového prostoru a odlučovací části, jež je vybavena koalescenčním/adsorpčním fi ltrem a automatickým uzavíracím zařízením. Adsorpční fi ltr se používá ke snížení odtokových koncentrací. Pro posouzení funkčnosti zařízení je nejdůležitější maximální fi ltrační rychlost a minimální tloušťka fi ltrační vrstvy. Jmenovitá velikost odlučovače NS udává ověřenou schopnost funkce lapáku zachycovat lehké kapaliny při odpovídajícím průtoku. Pipelife nabízí OLK v provedení od NS3 až po NS300.

Profesionální přístup a podpora

Pipelife Czech je jedním z největších výrobců ucelených systémů pro inženýrské sítě a vnitřní sanitární systémy. Jako váš spolehlivý partner vám nabízíme kompletní podporu pro systém Raineo a to nejen v podobě katalogů či návodů, ale také formou technických řešení včetně výpočtů a  výkresů. Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách. /www.pipelife.cz