Prefa nabízí široký sortiment nádrží a prostorových prefabrikátů

Tam, kde ostatní končí, my začínáme a jsme všude tam, kde vy stavíte. V případě společnosti Prefa Brno se nejedná o reklamní klišé, ale o fakt a realitu. Je všude tam, kde jsou potřeba prvotřídní prefabrikované výrobky z betonu, železobetonu a předpjatého betonu. Nabízí široké spektrum výrobků v mnoha rozměrech, tvarech a typech. Rychlá montáž a schopnost stavět i v nepříznivých klimatických a obtížných geologických podmínkách je její další devízou. Zvládá rovněž atypická a individuální řešení na míru zákazníka.

„Veškeré naše produkty dokážeme vyprojektovat, vyrobit, dopravit a smontovat na klíč,“ říká Ing. Michal Holák, generální ředitel společnosti Prefa Brno, která staví nejen po celé České a Slovenské republice. Výrobky se svým logem dodala i do Japonska.

„Za největší přednosti betonových nádrží Prefa považujeme odolnost vůči spodní vodě, vodotěsnost, velké rozměry, samonosnost, vysokou kvalitu betonových nádrží a jejich dlouhou životnost a možnost montáže technologií přímo ve výrobním závodě Hodonín,“ uvádí Ing. Michal Šubrt, jednatel ASIO TECH.

1. Kruhové nádrže

Kruhové nádrže nabízejí široké pole uplatnění. Mohou sloužit jako nádrže na pitnou vodu, akumulaci odpadních vod (žumpy), mechanické, biologické a domovní čistírny odpadních vod, zařízení pro využití dešťových vod, čerpací stanice odpadních vod nebo odlučovače ropných látek.

Nádrže jsou vyrobené z vodotěsného betonu a v případě potřeby jsou segmenty odolné vůči agresivnímu prostředí. Vnitřní průměr kruhových šachet je v rozmezí 1 000 až 2 500 mm od objemu 0,77 m3 ž po 44 m3 při použití skruží. Nádrže se ukládají do štěrkopískového lože nebo na
betonovou základovou desku při nepříznivých geologických podmínkách. Osadit je lze na plochy přístupné pro všechny typy silničních vozidel. Nádrže se montují jako pojížděné bez dodatečného obetonování a ukládají se bez statického posouzení až do hloubky 9 metrů.

Doplňkové vybavení se řídí přáním zákazníka. Mezi doplňky patří prostupy na potrubí, atypické zákrytové desky, stupadla, žebříčky, elastomerová těsnění, specifické nátěry, osazení technologií, montáž prefabrikátu. S prefabrikáty se manipuluje pomocí zabetonovaných závitových pouzder.

2. Pravoúhlé nádrže – nízké a vysoké

Pravoúhlé nádrže nabízejí ještě širší spektrum využití než kruhové nádrže. Jsou ideální pro čerpací stanice, požární, akumulační a retenční nádrže. Užitný objem jednokusové nádrže je až 68 m3, ale propojením nebo skládáním jednotlivých nádrží do jednoho celku ho lze ještě zvětšit.

Pravoúhlé nádrže jednokusové mají maximální rozměry 2,8 m x 8,1 m x 3,0 m, přičemž výška nástavce se vyrobí podle přání odběratele. Bez statického posouzení se ukládají až do hloubky 6 metrů.

Použitím prefabrikovaných dílů tvaru U lze dosáhnout téměř nekonečných rozměrů. Jednotlivé díly mají šířku od 1,9 m do 8,1 m a výšku do 3,0 metrů. Díly se kladou za sebe a spojují pomocí závitových tyčí. Díky integrovanému
těsnění je zaručena dokonalá vodotěsnost nádrže.

V místech se složitými geologickými podmínkami nebo s vysokou hladinou podzemních vod je vhodné použít rámové nádrže. U rámových nárží jsou dno, strop a stěny betonované v jednom kroku což zajištuje prostorou tuhost. Jednotlivé díly mají opět integrované těsnění a jsou spojovány závitovými tyčemi. Rámové nádrže mají maximální šířku 8,1 m a výšku 2,8, přičemž délka je neomezená.

Všechny typy nádrží umí Prefa Brno vyrobit se sílou stěny 100, 140, 200 nebo 250 mm. Prefa Brno dokáže vyrobit i atypické šachty s obdélníkovým či pětiúhelníkovým půdorysem včetně kynety a čedičového obkladu.

Například retenční nádrž v Praze - Dolních Chabrech s čedičovou výstelkou dna nádrže je složená ze 47 dílů a měří 87 metrů. Dvě retenční nádrže v Kladně pojmou 1600, respektive 792 m3 vody a jenom naplnění té větší při zkoušce vodotěsnosti trvalo tři týdny.

„Díky našim zkušenostem a výrobním technologiím dokážeme umístit prefabrikáty i několik metrů pod hladinu spodní vody a zajistit dokonalou vodotěsnost objektů. To jsou faktory, která nás posouvají na zcela jinou úroveň ,“ říká Ing. Jiří Stix, obchodní ředitel společnosti Prefa Brno.

3. Prvky pro podzemní sítě a energetiku

Kabelové šachty se používají jako kontrolní šachty kabelovodů, kabelové komory, pro výstavbu kabelových tras, nebo vedení podzemních sítí. Vyrábí se ve čtyř nebo pětiúhelníkovém půdorysu do výšky 2,5 metrů.

Železobetonové dílce slouží také jako energokanály pro řešení rozvodů inženýrských sítí v městské zástavbě. Větší prvky tvoří průchozí kanály, které umožňují údržbu a opravy inženýrských sítí bez dodatečných výkopů na povrchu.

Prostorové prefabrikáty jsou zákadním stavebním prvkem kioskových trafostanic PET, které jsou osazené elektroenergetickou technologií. Trafostanice slouží pro změnu napěťové hladiny při přenosu elektrické energie v distribuční síti energetických rozvodných závodů. Výhodou kioskových stanic PET je jejich odolnost, bezporuchovost, rychlá výstavba, variabilita, bezpečnost a estetické parametry.

Prefa vyrábí prefabrikáty pro trafostanice ve variantách PET MINI s vnější obsluhou, PET STANDARD, MAXI a SESTAVA s vnitřní obsluhou. Výrobcem a výhradním koncovým dodavatelem kioskových trafostanic PET je EEIKA Brno, s.r.o.

Prefa Brno vyrábí vodoměrné šachty a to ve variantách pojížděné a nepojížděné. Do šachet se osazuje vodoměrná sestava.

4. Prostorové prefabrikáty

Prostorové prefabrikáty slouží zejména k výrobě vodojemů. Vodojemy vyrovnávají tlaky na vodovodní síti v době odběrových špiček. Prefavodojemy jsou složeny z akumulačních nádrží, armaturní komory a vstupního objektu. Kromě vzorových sestav je možné navrhnout vodojem dle potřeb zákazníka.

Stavebnicový systém je použit při realizaci PrefaWC, bazenů a sklepů.
Do sortimentu fi rmy patří i garáže a to na jedno nebo dvě auta. Objekty lze sestavit vedle sebe jako řadové. Konstrukce garáže je včetně podlahy a střechy. Variantně lze vyrobit garáž bez podlahy, která se osazuje na základovou desku.

5. Hospodaření s dešťovými a odpadními vodami

Pro nakládání s dešťovými a odpadními vodami nabízí Prefa ucelené řešení, které pomáhá snižovat množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Jejím základem je prefabrikovaná betonová
nádrž, do které se jímá dešťová voda. Dešťová voda je k dispozici na zalévání zahrady nebo splachování toalety. Díky umístění pod zemí nedochází ke snižování kvality jímané vody. Pro potřeby průměrné domácnosti jsou doporučeny tenkostěnné kruhové nádrže s objemem do 12 m3. Na pořízení nádrže lze využít dotaci Dešťovka, kterou vypisuje Ministerstvo životního prostřední ČR.

Kulkova 10, 615 00 Brno

Tel.: +420 541 583 111

E-mail: prefa@prefa.cz

www.prefa.cz