Cime 3 kvartal 2024

Prediktivní technologie StormHarvester pro lepší hospodaření s dešťovou vodou

Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, představil inovativní technologii StormHarvester, která s pomocí speciálních senzorů sleduje hladinu vody v retenčních a vsakovacích nádržích. Na základě předpovědi počasí pak dokáže upravovat a optimalizovat míru naplnění těchto nádrží tak, aby v případě silných srážek či přívalových dešťů vznikla dostatečná kapacita na novou dešťovou vodu a nehrozily místní záplavy či povodně.

S nástupem klimatických změn i stále intenzivnější urbanizací je nutné hledat nové možnosti a technologie, které dokáží pomoci v boji s přívalovými dešti a záplavami a zároveň přispívají k ochraně podzemních vod a úsporám ve spotřebě pitné vody. Společnost Wavin se tomuto tématu věnuje dlouhodobě a svými inovativními produkty a řešeními významně pomáhá, a to zejména v oblasti efektivního hospodaření s dešťovou vodou. Tu je nutné zachycovat do retenčních nádrží a v ideálním případě nechat následně zasakovat do okolní půdy. Pokud zasakování možné není,  lze vodu buď opětovně použít, například na zalévání či splachování WC, nebo regulovaně vypouštět do kanalizace. 

Automatická úprava volné kapacity nádrže

Dosud bývaly retenční nádrže až 95 % času prázdné a připravené na novou srážkovou vodu, díky systému StormHarvester to však není nutné. Prediktivní systém totiž umožňuje akumulaci dešťové vody v nádrži pro nepřetržité opětovné použití, případně pro velmi pozvolné vsakování do okolní půdy, a volnou kapacitu zajistí pouze v případě, kdy předpověď počasí hlásí silný déšť. Ventil nádrže je totiž propojen s vysoce přesným algoritmem predikce odtoku srážek, který jej v případě potřeby automaticky uvolní a nechá vodu odtéct. „Systém StormHarvester využívá k detekci pravděpodobnosti bouřek atmosférický tlak a vyhodnocuje různé předpovědi počasí,“ vysvětluje Ondřej Jelínek, produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou společnosti Wavin Czechia, a dodává: „Dle toho pak systém reguluje hladinu vody v nádržích tak, aby se vypořádal s nejhorším možným scénářem. Dosud jsme nezaznamenali horší bouřku, než jaká byla systémem předpovězena.“

Bezpečné a chytré řešení

Bezpečnost celého systému je navíc zajištěna díky integrované záložní baterii, která dokáže v případě výpadku napájení fungovat po dobu několika dnů, a také díky automatickému výstražnému systému, jenž automaticky upozorní operátory v případě, že identifikuje částečné nebo úplné zablokování odtokového ventilu. Řídicí systém a řídicí centrum udržují spojení každých pět minut a jakékoli změny v komunikaci tak velmi rychle zjistí. V případě poruch, blokování nebo varování před povodněmi odesílá automatický varovný systém e-maily a sms zprávy na předem naprogramovaná zařízení.

Až poloviční úspora pitné vody

Systém StormHarvester společnosti Wavin lze kombinovat s nádržemi pro opětovné použití a retenci vody nebo pro vsakování. Kromě toho, že eliminuje rizika povodní, přispívá i k udržitelnému hospodaření s vodou a uživatelům snižuje poplatky za vodu. „Když například systém StormHarvester využije škola s tisícovkou žáků, ušetří díky možnosti využívat akumulovanou dešťovou vodu až polovinu spotřeby pitné vody, která ročně činí až 10 milionů litrů. Nejen, že škola výrazně ušetří, ale zároveň sníží tlak na kanalizační sítě,“ říká na závěr Ondřej Jelínek.

O společnosti Wavin

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody a topení. Více informací naleznete na www.wavin.cz.