PP-RCT posouvá vodovodní rozvody výš

Než se kvalitní čistá pitná voda dostane k vodovodnímu kohoutku, musí putovat i několik kilometrů pod zemí a pak desítky metrů ve zdech domů. Aby si uchovala svou kvalitu, je potřeba pro její rozvody volit kvalitní materiál. Trendem je v současné době polypropylen nové generace PP-RCT. Ve srovnání se svým předchůdcem se vyznačuje výrazně lepší tlakovou odolnosti při vyšších teplotách, a tím i možností širšího využití - nejen pro vnitřní rozvody vody, ale i topení a klimatizace.

Nová generace polypropylenu PP-RCT (Polypropylene Random Cristallinity Temperature), která se dnes stále více prosazuje při výrobě trubek, má oproti dříve nejčastěji využívanému materiálu PP-R výrazně lepší fyzikální vlastnosti. Díky změněné krystalické struktuře jde zejména o vyšší tlakovou odolnost při vyšších teplotách a dále větší pevnost, díky níž mohou mít trubky slabší stěny, čímž dochází k úspoře materiálu a téměř stejným nákladům při výrobě, jako je tomu právě u PP-R. Zmenšením tloušťky stěny trubek se pak zvyšuje jejich průtočnost, a to až o 37 % a snižuje celkovou tlakovou ztrátu systému. Nový materiál PP-RCT se začíná vedle trubek objevovat i v případě tvarovek. S kompletním portfoliem tvarovek o průměrech 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 a 250 mm přišel například výrobce Wavin Czechia, během podzimu přejde na nový materiál i ve výrobě tvarovek o průměru 32 mm. Kromě toho, že tento materiál propůjčuje tvarovkám všechny zmíněné výhody, jako vyšší tlakovou odolnost při vyšších teplotách a větší pevnost, tak jsou až o třetinu lehčí, díky čemuž usnadňují instalaci.

PP-RCT pro náročné projekty

Potrubí z PP-RCT se dosud využívalo spíš pro náročnější projekty a objekty, u nichž se očekává větší zátěž, tendence však je povýšit s nimi všechny instalace a posunout je výš ke splnění požadavků na hygienicky nezávadné, kvalitní a náročné realizace.

K dispozici je buď populární vícevrstvá trubka Fiber Basalt Plus, ve které výrobce zkombinoval materiál PP-RCT s čedičovými vlákny, nebo jednovrstvá celoplastová trubka EVO.

Čedič (basalt) je materiál sopečného původu, který je právě pro svou odolnost běžně využíván v automobilovém průmyslu, při výrobě čepelí větrných mlýnů[PK1]  či pro komponenty letadel. Trubky Fiber Basalt Plus mají díky své konstrukci třikrát menší teplotní délkovou roztažnost v porovnání s celoplastovými trubkami z PP-R. Vykazují i vyšší tlakovou odolnost při vysokých teplotách (až o 50 %), teplotní odolnost dle reálných měření až 95 °C, vyšší průtočnost o 20 % a nižší hmotnost o 15 %. Trubky Fiber Basalt Plus jsou vhodné i do náročných podmínek a získaly již celou řadu ocenění.

V trubkách EVO je vzhledem k lepším vlastnostem použitého materiálu PP-RCT možné pro stejné aplikace použít trubky se slabší tloušťkou stěny, než mají trubky PP-R. Trubky EVO jsou o 28 % lehčí a nabízejí o 37 % větší průtočnost ve srovnání s trubkami z PP-R PN 20, což umožňuje používat potrubí menších dimenzí a zajišťuje tak finanční úsporu.

Vysoká tlaková odolnost, dlouhá životnost

Nový typ polypropylénu má nejen vyšší tlakovou odolnost při vyšších teplotách média (od 70°C výše), ale také dlouhou životnost. Ta je charakterizována v závislosti na teplotě a tlaku media tzv.„životnostními“ křivkami – izotermy. Zatímco tvar křivek materiálu PP-R je pro teploty nad 70°C lomený a dochází k rapidní snížení tlakové odolnosti a životnosti trubek, křivky materiálu PP-RCT mají vždy lineární průběh, stejně jako například křivky síťovaného polyethylenu (PEX).