husqvarna
2:34

PORR Česká republika: Použití BIM technologie při stavbě nového sídla NKÚ

PORR představuje využití moderních BIM (Building Information Modeling neboli Informační model budovy) technologií a digitalizace na projektu nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze. Jedná se o výjimečný veřejný projekt v České republice. Smluvní standardy se opírají o tzv. „Žlutý FIDIC“. Všechny stupně projektové dokumentace jsou zpracované metodou BIM. Odpovědnost za prováděcí BIM model převzala v rámci „Design & Build“ kontraktu společnost PORR.