Komatsu potřebu bagr

Polopropustné a propustné zpevněné plochy

V České republice se denně zastaví 14 ha pozemků, což znamená, že většinou se odstraní zeleň a plocha nějakým způsobem alespoň částečně znepropustní.

Všechny následky, méně zeleně, větší povrchový odtok a nebezpečí vzniku tepelných ostrovů jdou proti současným trendům boje proti změně klimatu a snahám o řešení tepelné pohody v městech, tj. proti tzv. modrozelené infrastruktuře. ASIO se problematikou HDV (hospodaření s dešťovými vodami) intenzivně a prakticky zabývá a v nabídce má celou řadu výrobků a technologií. Jednou z možností, jak následky urbanizace zmírnit, jsou propustné zpevněné povrchy.

Zasakovací rošty AS-TTE rošty představují inovativní ekologickou formu zpevňování povrchů, jako jsou parkovací plochy, průmyslové areály apod. Na rozdíl od standardní zpevněné komunikace tento systém umožňuje přímé zasakování srážkových vod pod zpevněnou plochu bez nutnosti odvádět vodu mimo území a s tím spojená rizika jako jsou narůstající záplavy, přeplněné kanalizace nebo nedostatek podzemních vod a vysychání studní. Jelikož si naší přírody vážíme, jsou AS-TTE rošty vyráběné výhradně z recyklovaného plastu, jako druhotné suroviny s důrazem na ochranu životního prostředí o čemž vypovídá certifikát zkušebního ústavu TÜV.

S větším nebo menším úspěchem se jako jedna z možností používaly betonové zatravňovací pororošty. Novým kvalitativně posunutým řešení je použití plastových, prostorově propojených pororoštů se speciálními podkladními vrstvami. Plasty zabezpečují, že nedochází k takovému ohřátí a vysušení povrchu, a i v letních měsících travní porosty neuschnou, jejich prostorové propojení pak to, že nejsou nutné tak vysoké podkladní vrstvy, a tím pádem pak dochází k lepší obousměrné komunikaci vody při dešti a pak při zásobování kořenů vláhou a speciální podkladní vrstvy pak zvýšené sorpční vlastnosti a optimální vlastnosti pro růst trávy.

Díky složení podkladních vrstev našly AS-TTE ROŠTy uplatnění nejen na malých parkovištích a stáních u domů, ale i na velkých parkovištích u obchodních domů – je možné je vidět například na parkovištích kolem Vídně, ale nejen tam.

Důležitým požadavkem na finální povrch parkoviště je únosnost, resp. polohová stálost. Bylo by nežádoucí, aby se jednotlivé povrchové prvky vůči sobě posouvaly. Ve vertikální ose polohovou stálost zajišťuje především správně zvolená skladba. U systémového řešení AS-TTE line vypomáhají roznášení zátěžové síly do plochy zámky na každém roštu. Díky tomu je požadována, někdy i méně než poloviční, podkladní vrstva = značná úspora investic na čase a materiálu. A to nejen na materiálu podkladním, ale také na materiálu (zeminy), která se musí ze stavby odvést.

Ne vždy je praktické volit čistě zatravněné parkoviště. Na druhou stranu je čím dál větší tlak na řešení, které zajistí maximální zadržení vody v místě dešťových srážek. I v tomto ohledu dokáže systém AS-TTE line poskytnout řešení, protože i v případě volby roštů vyplněných betonovými kostkami se jedná o povrch propustný. A tak se celé parkoviště i v případě kombinace trávník-dlažba vypořádává se srážkami v rámci celé plochy parkoviště.

V době, kdy řešíme čím dál intenzivněji problematiku přehřívání měst, tepelných ostrovů a jejich vlivu na ubývání srážek v rámci měst, je budoucnost v modro-zelené infrastruktuře, tedy například v propustných parkovištích.

Příklady využití zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT – odstavná plocha u rodinného domu, velké parkoviště u obchodního centra.

Další uplatnění roštů je k ochraně kořenových systémů kolem stromů (roznesením tlaku nedochází k utěsnění zeminy kolem kořenů a usychání stromů), ke zpevnění blátivých přírodních cest (jako skrytá nosná vrstva), jako povrchy na sportovištích pro dostihy, cyklokros, cyklostezky a dále jako cesta při parkových úpravách.

Příklady využití zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT – zpevnění podloží, ochrana stromů.

Příklady využití zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT – osazení dlažby.

Více na www.asio.cz