Cime 2 kvartál 2024

Nové legislativní normy EU v oblasti snížení energetické náročnosti zvýší tlak na rekonstrukce budov. I starší dům je možné zateplit podle přísnějších požadavků pro pasivní domy

25. dubna 2022 Před dvěma lety představila Evropská unie novou energetickou strategii, tzv. evropskou renovační vlnu. Součástí této strategie je i směrnice, jejímž záměrem je snížit do roku 2030 emise v budovách až o 60 procent a podpořit komplexní renovace budov v celé unii. Aktuální situace s dodávkami plynu a dalších komodit potřebných pro vytápění, stejně jako rostoucí inflace ukazují potřebu snižovat nároky na spotřebu energií potřebných k vytápění budov i ve starších objektech. Nejlepším způsobem, jak snížit nároky na množství energie potřebné k vytápění domu, je zateplit dům kvalitní minerální izolací. Podle výrobce a předního dodavatele minerálních izolací URSA je i pro rekonstrukce starších nemovitostí vhodné řídit se v co největší míře požadavky pro zateplení pasivních domů.

Zatímco ještě nedávno bylo téměř nemyslitelné, aby se stavebník zateplující starší dům řídil standardy pro pasivní domy, v posledních letech se situace mění. Rostoucí ceny energií způsobují, že stále častěji probíhají rekonstrukce starších domů v souladu s vyššími tepelně-izolačními požadavky. „Z celkového rozpočtu není navýšení ceny při větší tloušťce izolace zásadní, hlavní položku činí práce v kombinaci s dalšími materiály potřebnými na realizaci konstrukce. Například do šikmé střechy doporučuji použít 40 až 46 centimetrů izolace, záleží na použitém typu. Jestliže na začátku jednorázově investujeme o něco málo více do kvalitního zateplení, ušetříme na následných každoročních výdajích na energie. Investice se nám tedy rychle vrátí ve snížených platbách za vytápění,“ říká Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního výrobce a dodavatele minerálních izolací.

U větších kompaktních budov, například bytových domů, je možné využít méně přísné, tedy vyšší (U = 0,15 W/m2.K) hodnoty součinitele prostupu tepla U. Naopak u budov menších, které mají horší poměr A/V, tedy velkou ochlazovanou plochu obálky budovy k objemu budovy, je vhodné použít spodní (U = 0,10 W/m2.K) hodnoty součinitele prostupu tepla U. Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy upravuje norma ČSN 73 0540-2:2011. V normě jsou uvedeny doporučené hodnoty pro jednotlivé konstrukce. I pro starší domy doporučuje architektka Tereza Vojancová řídit se v co největší míře doporučenými hodnotami pro pasivní budovy.

Rekonstrukce vyžaduje detailní plán, který eliminuje možné problémy

U rekonstrukcí s možností zateplení na lepší U vstupují různé proměnné. Ani ty by ale stavebníka neměly od záměru izolování budovy odradit, protože benefity zateplení jednoznačně převažují nad možnými počátečními obtížemi. Problémem může být nedostatečná světlá výška podkroví pro vložení dostatečné tloušťky izolace. V takovém případě je řešením mezikrokevní a nadkrokevní zateplení. Řada budov je památkově chráněná, a proto je třeba nejdříve ověřit, že jejich status umožňuje objekt zateplit. Pokud ano, je nutné vzít v úvahu tloušťku zateplení, protože s vyšší tloušťkou se mění tloušťka ostění okna a tím se zhoršuje osvětlení interiéru přirozeným denním světlem. „Pokud je u rekonstruovaného domu možné použít jen malé tloušťky izolací, doporučuji použít materiály s co nejnižší lambdou, tedy součinitelem tepelné vodivosti. Například použitím materiálů s lambdou 0,031 W/m.K je možné ušetřit v šikmé střeše cca 4 až 6 cm tloušťky izolace oproti zateplení s materiálem s lambdou 0,038,“ uvádí architektka Tereza Vojancová.

Přesto, že se stavebník bude snažit realizovat zateplení domu podle tlouštěk doporučovaných pro pasivní domy, ne vždy je to na 100 procent možné. I tak by se měl zamyslet nad tím, jakou maximální tloušťku může do konstrukce vložit, případně zda neexistují jiná lepší technická řešení, například mezikrokevní a nadkrokevní zateplení namísto mezikrokevního a podkrokevního.

Široká škála minerálních izolací URSA pro každou nemovitost

Materiály URSA nabízejí mnoho možností, jak zateplit starší dům. V každém případě vznikne díky izolacím URSA příjemné a zdravé prostředí pro bydlení. Minerální izolace totiž zajišťuje tepelně-izolační, akustickou a požární odolnost.  Ani při volbě minerální izolace není třeba rezignovat na šetrnost k životnímu prostředí. Minerální izolace společnosti URSA jsou vyrobené z více než 90 % z obnovitelných zdrojů. Jejich podstatu tvoří ze 70 % skleněné střepy, které pochází z recyklovaného skla, více než 20 % pak tvoří písek. Materiály URSA GLASSWOOL i URSA PUREONE během svojí životnosti ušetří několiksetkrát více energie, než je třeba na jejich výrobu. „Na našich webových stránkách si může stavebník vyhledat, jaký typ konstrukce chce zateplit, například šikmou střechu, fasádu nebo sokl, a podle toho si vybrat konkrétní materiál URSA. Novinkou na webu je také kalkulátor, prostřednictvím kterého je možné nechat si zdarma spočítat tepelné parametry konstrukce stavby,“ dodává architektka Tereza Vojancová.

Více informací naleznete na www.ursa.cz

O společnosti URSA

Společnost URSA CZ s.r.o. úspěšně působí na českém stavebním trhu skoro 30 let a je jedním z předních dodavatelů tepelných, akustických a protipožárních minerálních izolací. Pevné místo značky URSA svědčí o tom, že kvalita výrobků prodávaných pod touto značkou má na českém trhu velký význam. Všechny nabízené produkty jsou prvotřídní kvality a vyráběné z ekologicky nezávadných surovin. Společnost URSA je členem Asociace výrobců minerálních izolací a Asociace dodavatelů montovaných staveb. Podrobné informace týkající se produktů společnosti URSA vám rádi poskytnou odborníci na zateplení prostřednictvím tech.poradce@ursa.com.